رئیس جمهور غنی از هموطنان خواست تا از تولیدات افغانی استفاده کنند

رئیس جمهور غنی از هموطنان خواست تا از تولیدات افغانی استفاده کنند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شب گذشته از فابریکهء تولیدات نوشابهء الکوزی دیدن کرد.

رئیس جمهور از بخش های مختلف این فابریکه دیدن نمود و طی سخنانی هدف بازدید خویش از این فابریکه را تشویق تولیدات افغانی خواند و از هموطنان تقاضا کرد تا از محصولات و پیداوار وطن خویش استفاده نمایند.

رئیس جمهور غنی افزود که گرچه وی در هنگام شب به منظور بررسی امور از سایر ساحات دیدن می کند، اما امشب متفاوت از شب های دیگر از یک فابریکه که توسط افغانها ایجاد گردیده و محصولات افغانی در آن تولید می گردد، دیدن می کند.

محمد اشرف غنی فابریکه مذکور را سرمایه گذاری برای آیندهء افغانستان خواند و از مالک فابریکهء الکوزی بخاطر اینکه در شرایط حساس در کشورش سرمایه گذاری کرده است، تشکری نمود.

قابل یاد آوری است که فابریکه مذکور با سرمایه گذاری به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر نوشابه پیپسی تولید می کند، تولیدات این فابریکه با معیار های بین المللی بوده و اکثریت مطلق کارکنان آن متخصصین افغان می باشند.