رئیس جمهور غنی با برگزار کننده گان کنفرانس بین المللی حفاظت میراث های فرهنگی افغانستان، دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با برگزار کننده گان کنفرانس بین المللی حفاظت میراث های فرهنگی افغانستان، دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با برگزار کننده گان کنفرانس بین المللی حفاظت میراث های فرهنگی افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی از برگزار کننده گان این کنفرانس خواست تا با حکومت افغانستان در ساختن یک پروگرام ملی حفاظت از میراث های فرهنگی افغانستان کمک کنند.

رئیس جمهور کشور همچنان از آنان خواست تا یک نقشه منسجم تمام محلات باستانی افغانستان را تهیه کنند تا حکومت افغانستان حین برنامه ریزی برای تقویت و حفظ مراکز باستانی کشور از آن استفاده موثر نماید.