مراسم نماز جنازهء مولوی سید مختار صفوی امام مسجد جامع ارگ، برگزار شد

مراسم نماز جنازهء مولوی سید مختار صفوی امام مسجد جامع ارگ، برگزار شد

مراسم نماز جنازهء مولوی سید مختار صفوی امام مسجد جامع ارگ صبح امروز در صحن ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق کشور، قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، شماری از مسئولین دولتی، اعضای خانواده و دوستان مولوی سید مختار صفوی، اشتراک داشتند.

نماز جنازه مرحومی به امامت پوهاند نعمت الله شهرانی ادا گردید، پس از آن به روح متوفی اتحاف دعا شد و برای وی از درگاه خداوند ج بهشت برین تمنا گردید. همچنان از سجایای نیک مولوی سید مختار صفوی منحیث یک عالم با تقوا و دارای اخلاق نیکو، یاد آوری و ستایش بعمل آمد.

در اخیر مراسم، سید عزیز الرحمن برادر شادروان مولوی سید مختار صفوی صحبت کرد و از خدمات مرحومی به وطن و دین مقدس اسلام یاد آوری نمود.

جنازه مرحوم مولوی سید مختار صفوی صبح امروز توسط هلیکوپتر دولتی جهت بخاک سپاری در آرامگاه آبایی شان، به ولایت تخار انتقال گردید.