رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ممنون حسین، دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ممنون حسین، دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شب گذشته با ممنون حسین همتای پاکستانی اش در مقر ریاست جمهوری آن کشور، دیدار کرد.

در این دیدار آقای ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، ضمن خوش آمدید به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیات همراه اش، از همکاری صادقانه کشورش با افغانستان اطمینان داد.

رئیس جمهور ممنون حسین، سفر رئیس جمهور غنی را به پاکستان در راستای بهبود روابط میان دو کشور یک گام بی مثال خواند و گفت که کشورش آماده است که برای همکاری واقعی با افغانستان صادقانه کار نماید.

وی با تاکید بر آغاز کار پروژه های تاپی و برق کنر، گفت که آرزو دارم که این پروژه های مهم بزودی به پایه اکمال برسد و هر دو کشور از طریق کار مشترک بتوانند از آنها منفعت های خوبی بدست آورند.

ممنون حسین از بحث های دیروزی در رابطه به گسترش روابط تجارتی میان دو کشور اظهار خرسندی کرده، گفت که دیدگاه حکومت پاکستان این است که با تمام کشور های همسایه بخصوص افغانستان روابط عمیق اقتصادی داشته باشد.

در مقابل رئیس جمهور غنی گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان که نماینده اکثریت قاطع مردم افغانستان است، متعهد می باشد که با گشایش یک فصل جدید همکاری ها با کشور همسایه خویش پاکستان یک فضای قوی اعتماد را میان دو کشور به میان آورد.

رئیس جمهور غنی گفت که در این فصل نوین در مقابل افغانستان و پاکستان فرصت ها و تهدیدات وجود خواهد داشت، اما فرصت ها نسبت به تهدیدات بیشتر می باشد که هر دو کشور باید از فرصت های متذکره برای مردمان خویش استفاده بهتر نمایند.

رئیس جمهور غنی افزود، موانع تجارتی که میان افغانستان و پاکستان موجود است، هر چه زودتر باید رفع گردد تا هر دو کشور با همدیگر و منطقه وصل شوند.