رئیس جمهور غنی با گروپ دوستی پارلمانی افغانستان و پاکستان دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با گروپ دوستی پارلمانی افغانستان و پاکستان دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در اقامتگاه اش در شهر اسلام آباد، با گروپ دوستی پارلمانی افغانستان و پاکستان، دیدار کرد.

در این دیدار در مورد گسترش روابط پارلمانی افغانستان و پاکستان و تقویت روحیه همکاری میان دو کشور صحبت گردید.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی گسترش روابط میان دولت ها، نهاد ها و مردمان دو کشور در عرصه های مختلف را برای توسعه مناسبات دو کشور و ایجاد فضای اعتماد، موثر خواند.

رئیس جمور غنی گفت: بی اعتمادی وجود دارد اما نخست باید عوامل بی اعتمادی شناسایی گردد و بعد از آن برای از بین بردن آن، اقدامات مشترک، دوامدار و مناسب انجام شود.

در مقابل گروپ دوستی پارلمانی افغانستان و پاکستان حمایت خویش را از ایجاد حکومت وحدت ملی تحت رهبری رئیس جمهور غنی ابراز کرد و آغاز فصل جدید همکاری ها میان دو کشور را فرصت بزرگی برای بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان دانست.

قابل یاد آوری است که گروپ دوستی پارلمانی افغانستان و پاکستان، تا حال یازده مرتبه در کابل و اسلام آباد با هم دیدار های داشته اند.