رئیس جمهور غنی: حکومت جدید ارادهء قوی سیاسی بخاطر مبارزه با فساد دارد

رئیس جمهور غنی: حکومت جدید ارادهء قوی سیاسی بخاطر مبارزه با فساد دارد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با آقای مارتین لایدیگارد وزیر امور خارجه دنمارک دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد چگونگی حمایت از حکومت جدید افغانستان، مبارزه با فساد، حقوق بشر بخصوص حقوق زنان و بهتر شدن وضعیت تعلیمی زنان و دختران، صحبت کردند.

وزیر امور خارجه دنمارک ضمن اینکه انتخاب محمد اشرف غنی را منحیث رئیس جمهور افغانستان تبریک گفت، خاطر نشان کرد که انتخاب وی در مرحله مهم تاریخ افغانستان صورت گرفته است. وی افزود که امیدواری ها بخاطر تعهدی که حکومت جدید به مردمش دارد، بیشتر شده است.

آقای مارتین لایدیگارد گفت که کشورش برای کمک دوامدار به افغانستان یکجا با سایر همکاران بین المللی متعهد است و سالانه تا سال ۲۰۱۷ میلادی مبلغ ۹۰ میلیون دالر را به افغانستان کمک خواهد کرد.

در مقابل رئیس جمهور غنی ضمن تشکری از کمک های سخاوتمندانه دنمارک به افغانستان، کمک ۹۰ میلیون دالری آن کشور را تا سال ۲۰۱۷ میلادی به افغانستان، فوق العاده مهم خواند.

رئیس جمهور گفت که حکومت جدید ارادهء قوی سیاسی بخاطر مبارزه با فساد دارد و عوامل محرکی را که باعث فساد می گردد، شناسایی کرده است. وی افزود این حکومت در راستای مبارزه با فساد، حمایت قوی مردم افغانستان را نیز با خود دارد.

رئیس جمهور غنی ضمن اینکه تقویت اقتصادی زنان را کلیدی برای بهتر شدن وضعیت آنان دانست، گفت که تقویت و بهبود وضعیت زنان در صدر برنامه های حکومت قرار دارد.