جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز چهار شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا سرپرستان وزارت های سکتور امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به جلسه شورای امنیت ملی گزارش ارائه نمودند. لوی درستیز قوای مسلح کشور خاطر نشان ساخت که در این هفته در مقایسه با هفته گذشته در وضعیت عمومی کشور بهبود بعمل آمده و جهت دفع تهدیدات موجود در سوق و اداره قوت ها در سطح ملی، اوپراتیفی و تکتیکی میان نیرو های امنیتی کشور تشریک مساعی بهتر گردیده است. وی افزود که در عملیات جاری در ولسوالی دانگام دشمن متقبل تلفات سنگین گردیده و نیروهای امنیتی با شهامت و فداکاری از مواضع خویش دفاع می نمایند.

شورای امنیت ملی از جانفشانی ها و شهامت نیروهای امنیتی کشور در عملیات های جاری دانگام ستایش نمود.

سپس سرپرستان وزارت های سکتور امنیتی کشور از اقدامات شان در راستای تطبیق پلان مشترک امنیتی ولایت کابل که در جلسه قبلی تصویب گردیده بود، به جلسه گزارش دادند. شورای امنیت ملی به ارگان های امنیتی کشور هدایت داد تا در هماهنگی با هم اقدامات گسترده را جهت تطبیق طرح یاد شده روی دست گیرند. همچنان جلسه به بهبود سیستم گزارش دهی، استفاده مؤثر از قابلیت های موجود نیروهای امنیتی، تقویت رهبری این نیرو ها، ارزیابی تهدیدات در فصل زمستان، بهبود سیستم اکمالاتی، رشد تعلیم و تربیه و پلانگذاری دقیق عملیاتی تاکید ورزید.

در اخیر جلسه، طرح تنظیم تظاهرات مورد غور و بررسی قرار گرفت. شورای امنیت ملی به منظور جلوگیری  از حملات احتمالی دشمنان صلح و امنیت کشور  در هنگام تظاهرات، بخاطر تأمین امنیت مظاهره کننده گان و حفاظت از جان و مال مردم شریف کشور و برای تنظیم تظاهرات در چوکات قانون اساسی، به دفتر مشاوریت امنیت ملی هدایت داد تا در هماهنگی با جامعه مدنی، مطبوعات و ادارات ذیربط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، طرح طرزالعمل یاد شده را بازنگری نموده و به یکی از جلسات شورای امنیت ملی ارائه نماید.