جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز چهار شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا، والیان، قوماندانان امنیه و  روسای امنیت ملی ولایات کندز و پکتیکا و قوماندانان قول اردو های ۲۰۹  شاهین و ۲۰۳ تندر در مورد وضعیت سیاسی، امنیتی، حکومتداری، چالش ها و فرصت های موجود در ولایات یاد شده گزارش دادند. مقامات رهبری ولایات یاد شده  ضمن ارائه توضیحات پیرامون اقدامات اخیر شان در راستای اتخاذ تدابیر امنیتی، انسجام هماهنگی میان نیروهای امنیتی و ملکی، بهبود حکومتداری و عملیات مشترک انجام یافته علیه دشمنان صلح و امنیت در ولایات کندز و پکتیکا،  به چالش های موجود، فرصت ها و پیشنهادات برای بهبود وضعیت امنیتی، اشاره کردند.

شورای امنیت ملی بعد از استماع گزارشات مقامات رهبری ولایات نامبرده، هیئت های مختلط از ادارات ملکی و نظامی را جهت بررسی و تفکیک مشکلات موجود توظیف نموده و  بر آوردن اصلاحات عاجل در سیستم رسانیدن عینیات لوژیستیکی در سطح ملی و تنظیم پولیس محلی،  تفویض صلاحیت های معین به قوماندانان قول اردو های ساحوی در مسایل کادری منسوبین مربوطه و تعبیه قوت ها با در نظرداشت تهدیدات بالقوه امنیتی در ولایات یاد شده، هدایت داد. همچنان به اداره محترم مستقل ارگان های محلی وظیفه داده شد تا در هماهنگی با سایر نهاد های مربوطه پیرامون تناسب میان واحد های اداری و مساحت ولایت کندز یک بررسی همه جانبه را انجام داده و در زمینه پیشنهادات مشخصی را به یکی از جلسات شورای امنیت ملی ارائه نماید.

 شورای امنیت ملی همچنان از ایثار و فداکاری نیرو های امنیتی در عملیات های جاری ولسوالی امام صاحب و گشایش مجدد راه گواشته در ولایت پکتیکا ابراز قدردانی نموده و بر تداووم این عملیات ها جهت پاکسازی مناطق یاد شده از وجود عناصر جنگ افروز تاکید ورزید.

در اخیر جلسه، طرح پیشنهادی بقای حیات وحش در افغانستان و جلوگیری از شکار پرنده گان زیر خطر، که تحت رهبری دفتر مشاوریت امنیت ملی و عضویت ادارات مربوطه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تدوین شده بود، تصویب گردید.