جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز چهار شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا وزرای محترم سکتور امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به جلسه شورای امنیت ملی گزارش ارائه نمودند. محترم شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور خاطر نشان ساخت که در این ماه در مقایسه با ماه گذشته در وضعیت عمومی کشور بهبود بعمل آمده و جهت دفع تهدیدات موجود در سوق و اداره قوت ها در سطح ملی، اوپراتیفی و تکتیکی میان نیرو های امنیتی کشور تشریک مساعی بهتر گردیده است. وی افزود که میزان همکاری مردم با نیرو های امنیتی افغان گسترش یافته و همچنان مساعی جاری دیپلوماتیک حکومت وحدت ملی در جهت بهبود روابط سیاسی و امنیتی با کشور های منطقه، نتایج مثبت را در قبال داشته است.

سپس شورای امنیت ملی در مورد بهبود وضعیت امنیتی در ولایات کندز و هلمند گزارش ارگان های امنیتی را استماع و تصامیم لازم را اتخاذ نمود.

پس از آن روی شکل گیری و فعالیت های گروه تروریستی داعش در افغانستان بحث تفصیلی صورت گرفت. شورای امنیت ملی تحرکات اخیر این گروه را یک تهدید جدی باالقوه امنیتی به  افغانستان و کشور های منطقه دانسته و در این راستا به نیرو های امنیتی کشور وظیفه داد تا تدابیر مشخص را روی دست گیرند. همچنان شورای امنیت ملی وزیر محترم امور خارجه را موظف ساخت تا به کشور های منطقه و جهان در مورد تصمیم و تعهد قاطع دولت افغانستان در قبال مبارزه با این گروه تروریستی اطمینان داده و خواهان همکاری  های سیاسی، استخباراتی، اقتصادی و دیپلوماتیک  تمامی کشور های منطقه در راستای مبازره مشترک با این گروه دهشت افگن گردد.

 باور ها، اعتقادات و فعالیت های غیر انسانی و غیر اسلامی گروه تروریستی داعش نشان میدهد که این گروه در مخالفت کامل با تمامی عقاید اسلامی، مذهبی، فرهنگی و عنعنوی مردم افغانستان میخواهد با پامال کردن مذاهب مردم افغانستان  با توصل به دهشت افگنی و تروریزم یک تعبیر غلط از دین مبین اسلام را در منطقه ترویج بخشد. در اخیر شورای امنیت ملی از علمای جهید کشور، روحانیون، رهبران جهادی، ملا امامان مساجد، مشران قومی و مردم شریف افغانستان خواست تا بمنظور جلوگیری از نفوذ گروه تروریستی داعش در کشور عزیز مان، با تمامی قوت با هم متحدانه در برابر این پدیده شوم ایستادگی نمایند.