جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایرگردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایرگردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز پنج شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

درین جلسه روی اتخاذ آمادگی های لازم و رسیدگی عاجل به اسیب دیده گان بارندگی های اخیر در سراسر کشور صحبت شد.

شورای امنیت ملی روی تامین هماهنگی کامل میان تمامی ارگان های ملکی و نظامی ملی٬ ارگانهای ذیربط ملل متحد و ماموریت حمایت قاطع  و سازمان های خیریه ملی و بین المللی در چهارچوب کمیته مبارزه با حوادث و حالات اضطراری در سطح ملی و در سطح ولایات متاثر شده تاکید ورزیده و به نهاد های مربوطه هدایت داد تا در قسمت تخلیه فوری زخمیان٬ مریضان و مردم معروض به خطر٬ بررسی فوری مشکلات و نیازمندی های عاجل صحی٬ مواد غذایی٬ سرپناه٬ پوشاک و محروقات در قریه های متاثر شده و رسیده گی عاجل به این نیازمندی ها٬ اقدامات لازم را روی دست گیرند.

همچنان از قوماندانی حمایت قاطع و دفتر یوناما خواسته شد تا در قسمت فراهم نمودن وسایل ترانسپورتی٬ تدارک اسکواتر ها برای باز کردن سرک ها٬ بررسی تخنیکی پارامیتر های مشکل و ارسال متخصصین کمک رسانی به ساحات آسیب دیده٬ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را یاری کنند.

شورای امنیت ملی زحمات نیرو های امنیتی و دفاعی کشور بخصوص اردوی ملی را در رساندن بموقع کمک های ضروری به آسیب دیده گان  حادثات اخیر٬ مورد تمجید و ستایش قرار داد.

سپس رئیس ارکان ستردرستیز قوای مسلح در مورد پیشرفت های اخیر عملیات هلمند به اعضای جلسه گزارش داد.

شورای امنیت ملی عملیات اخیر ولایت هلمند را که منتج به تلفات سنگین مالی و جانی به دشمن گردید٬ یکی از موفق ترین عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور طی سال های اخیر خوانده و خاطر نشان ساخت که این دستاورد بزرگ نمایانگر پختگی٬ قابلیت و ظرفیت بالا٬ شهامت و مورال قوی نیرو های امنیتی و دفاعی کشور می باشد.

رئیس جمهور  ضمن قدردانی از جانفشانی و زحمات بی شایبه نیرو های امنیتی و دفاعی کشور در پیشبرد موفقانه عملیات هلمند٬ به وزارت های سکتور امنیتی هدایت داد تا  تمامی سربازانی را که جهت دفاع از وطن در این عملیات سهیم بودند٬ تقدیر نمایند.

 در اخیر وضعیت عمومی ولایات زون ۲۰۷ مورد غور و بررسی قرار گرفت. شورای امنیت ملی به  وزارت های محترم سکتور امنیتی و اداره محترم مستقل ارگان های محلی هدایت داد تا طی ۳ هفته آینده طرح مشخص اصلاحی در عرصه های امنیتی و حکومتداری ولایات شامل زون ۲۰۷ را ترتیب نموده و جهت تصمیم گیری لازم به جلسه شورای امنیت ملی ارایه کنند.