جلسه فوق العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایرگردید

جلسه فوق العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایرگردید

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به اتخاذ تصامیم در مورد حالت اضطرار ناشی از بارندگی و سیلاب های اخیر در ولایات کشور تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به روح شهدای حادثات سیلاب و برف کوچ ها در ولایات کشور اتحاف دعا نموده، برای شهدای این حادثات بهشت برین، برای بازماندگان شان صبر جمیل و برای مجروحین این حادثات شفای کامل را از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.

متعاقبا کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور غم شریکی با شهدای این حادثات سه روز ماتم ملی را اعلام و تصمیم بر این شد تا درمورد اعلامیه جدا گانه آماده  ونشرگردد.

بعداً رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از جریان سفرشان به ولایت پنجشیر به جلسه معلومات ارایه کرد. حجم بارندگی در ولایات پنجشیر، بدخشان، و سایر ولایات کشور طی سال اخیر بی سابقه بوده که باعث شهادت، زخمی شدن اهالی، تخریب خانه های مسکونی وسایر خسارات مالی گردیده است، به منظور رسیدگی عاجل به نجات مصدومین این حادثات و کمک رسانی به انها ایجاب می نماید تا وزارت ها و ادارات دولتی در یک سیستم منظم اطلاع دهی، کمک ها و مساعدتهای شانرا منسجم نموده تا به مستحقین آن توزیع گردد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از اقدامات عاجل وزارتهای دفاع ملی و امور داخله و همکاری وزارت های  فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، ریاست عمومی سره میاشت وسایر ادارات ابراز امتنان نمود.

بعداً نماینده ریاست جمهوری در امور هماهنگی حالت اضطرار، مشاور امنیت ملی، وزارء و سرپرستان وزارتها، قوماندان عمومی انتقال مسئولیت های امنیتی (CSTCA) و معاون نماینده ملل متحد در امور افغانستان هریک بالنوبه از  امور اجرا شده گزارش ارایه و از اماده گی وهمکاری وزارتها و ادارات شان به جلسه اطمینان دادند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه به ارگانهای ذیربط در رابطه به نجات اهالی، انتقال شهدا، تداوی مجروحین، مساعدت رسانی مواد خوارکه، کالاها و ادویه برای مصدومین حادثات در ولایات کشور، پلانیزه نمودن انتقال مساعدت ها به نقاط صعب العبور، کتگوری بندی ولایات از لحاظ آسیب پذیری، ایجاد سیستم منظم مخابراتی و اطلاع رسانی در محلات آسیب دیده، تصویر واضح موجودیت ذخایر مواد غذایی و پول نقد در ولایات کشور،  ایجاد صندوق واحد کمک های اضطراری، ترتیب جدول منظم شهدا، مجروحین و منازل تخریب شده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در رابطه با وقوع سیلاب ها در ولایات کشور وظایف مشخص سپرد.