رئیس جمهور غنی: حکومت در قبال بازگشت تدریجی و اجباری مهاجرین باید آمادگی های لازم را اتخاذ نماید

رئیس جمهور غنی: حکومت در قبال بازگشت تدریجی و اجباری مهاجرین باید آمادگی های لازم را اتخاذ نماید

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرین در ارگ برگزار گردید.

در این جلسه که  قضاوتپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای  کمیسیون عالی امور مهاجرین حضور داشتند، طرزالعمل کمیسیون عالی امور مهاجرین پیشنهاد و منظور گردید.

نخست در جلسه کمیسیون وزیر مهاجرین وعودت کننده گان گزارش کاریش را ارایه کرد، به اساس گزارش مربوط تنها در شش ماه آغاز سال با مقایسه با سال گذشته دو برابر مهاجرین افغان به کشور بازگشت نموده اند، بر بنیاد گزارش ارایه شده کشور پاکستان ثبت نام حدود یک ملیون افغان نا راجستر شده را نیز آغاز نموده است.

بر اساس گزارش بعد از سفر رئیس جمهور به ایران نسبتآ برای مهاجرین افغان تسهیلات فراهم شده و اطفال افغان نیزحق تعلیم داده شده است.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت: در خصوص تمدید کارت های مهاجرین، ثبت مهاجرین بدون اسناد، عفو و یا تخفیف محکومین، بیمه صحی و فراهم شدن تسهیلات رفت و امد برای مهاجرین (بدون فسخ اسناد ) باکشور ایران بحث در جریان است. وی از پلان سروی بی جا شده گان داخلی در موقعیت اصلی  و فعلی نیز خبر داد.

رئیس جمهور غنی فرمان ۱۰۴ سال ۱۳۸۴ را در قبال مهاجرین ناقص خواند و بازنگری آنرا ضروری دانست، او گفت: حکومت در قبال بازگشت تدریجی، اجباری و تصادفی مهاجران  باید آمادگی های لازم را اتخاذ نماید ونباید در نتیجه بازگشت شان نظم و خدمات اخلال گردیده و در شهر ها فشار و ازدحام بوجود اید.

رئیس جمهور غنی بعد از استماع گزارش مذکوربرای مدیریت درست پروسه عودت، ایجاد یک سیستم بیمه صحی برای مجادله با مریضی ها وتهیه خدمات صحی را مهم خوانده به وزارت صحت عامه هدایت داد تا در هماهنگی با شفاخانه های بزرگ کشور و شفاخانه امنیت ملی سیستم ثابت بیمه صحی را طرح نماید.

رئیس جمهور غنی به وزارت شهر سازی هدایت داد، تا در هماهنگی با وزارت مهاجرین و عودت کننده گان و اداره مستقل ارگان های محلی ساحات دارای قابلیت انکشاف مسکونی را بررسی نموده و تشخصی نمایند که کدام شهر ها قابل گسترش میباشند و انکشاف مسکونی کدام شهر ها بایدکنترول شوند.

رئیس جمهور غنی ایجاد فرصت های کاری را یک ضرورت دانسته گفت: ولایت های هرات و بلخ بصورت باالفعل و ولایت های ننگرهار، فراه، نمیروز وهلمند بصورت بالقوه در عرصه تجارت، صنعت و زراعت امکانات موثر را فراهم کرده میتواند.

رئیس جمهور غنی گفت: در خصوص ساخت خانه های مسکونی با شرکت های مختلف صبحت گردیده تا تشخیص شود که کدام شرکت در ساختن خانه های مسکونی قیمت و تسهیلات موثر را فراهم کرده می تواند.

رئیس جمهور غنی  تاکید نمود که حین برګشت مهاجرین باید برای مدیریت مدارس دینی تدابیر لازم ګرفته شود و بر داشتن اقدامات لازم کمیسیون جهت رسیدګی به نیازمندی های خانم های مهاجر و جوانان تحصیل کرده تاکید ورزید، همچنان در این جلسه طرح پورت فولیو از جانب وزیر مهاجرین و عودت کننده گان پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت.

در پایان رئیس جمهور غنی و اعضای کمیسیون  تلاش های دوامدار وزیر مهاجرین و عودت کننده گان را در راستای وظیفه اش مورد ستایش قرار داده اند.