جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، دایر شد

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، دایر شد

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ دایر شد.

شورای امنیت ملی حمله تروریستی صبح امروز را که در اثر آن تعدادی کثیری از هموطنان ما شهید و زخمی گردیدند، به شدیدترین الفاظ محکوم نمود و این عمل دشمنان مردم افغانستان را نشان دهنده ضعف و شکست آنان در جنگ رو در رو با نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور عنوان نمود.

شورای امنیت ملی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده‌های شهدا ابراز نموده، به شهدا جنت برین و به مجروحان این حادثه صحتمندی کامل از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.

همچنان شورای امنیت ملی با تشکیل یک هیئت با صلاحیت به منظور رسیدگی و کمک با خانواده شهدا و تداوی مجروحان حادثه مذکور با استفاده از تمام امکانات هدایا ت لازم را به مسئولین صادر نمود.

شورای امنیت ملی به ارگان های دفاعی و امنیتی هدایت داد تا تحقیقات همه جانبه را در مورد وقوع حادثه یاد شده انجام داده و گزارش مفصل آنرا به اسرع وقت به شورای امنیت ملی ارائه نمایند.

در اخیر جلسه تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار داد و تلاش ها، رشادت ها و مبارزه هدفمند نیرو های امنیتی را ستودنی دانست و هدایات لازم را جهت دفع تهدیدات امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی کشور صادر نمود.