ربودن مسافران از سوی طالبان در مسیر کندز – علی آباد

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از وقوع حادثه ربودن هموطنان ما از سوی طالبان در مسیر شهر کندز و ولسوالی علی آباد شدیداً متاثر گردید.

رئیس جمهور به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور جداً هدایت داد تا در قسمت رهایی مسافران و دستگیری عاملین آن به طور عاجل اقدام نمایند.

رئیس جمهور غنی گفت که ربودن مسافرین، اذیت و آزار و کشتار بی رحمانه آنان، عمل شنیع و نابخشودنی بوده و مرتکبین آن به جزای اعمال شان خواهند رسید.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های شهدا ابراز می کند و از بارگاه خداوند ج برای آنان صبر جمیل  تمنا دارد.