جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر شد.

در این جلسه وزرای سکتور دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیت کشور گزارش شانرا ارائه نمودند.

جلسه، تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرارداد و تلاش‌ها، رشادت‌ها و مبارزۀ هدفمند نیروهای ملی دفاعی و امنیتی را در هلمند، کندز، فاریاب، سرپل، بغلان و سایر ولایات کشور ستودنی دانست و همچنان هدایات لازم را جهت دفع تهدیدات امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی کشور صادر نمود.

در ادامه، شورای امنیت ملی با ابراز نگرانی از تداوم قضایای اختطاف در سطح کشور، این موضوع را مورد بررسی همه جانبه قرار داد.

جلسه، با آسیب‌شناسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این پدیده در سطح کشور، بر تطبیق راهکارهای مناسب و راهبردهای مؤثر جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم اختطاف، حمایت از متضررین این جرایم، ایجاد هماهنگی و همکاری مؤثر بین ارگان‌های دفاعی و امنیتی و تعیین شدیدترین مجازات برای مرتکبین این جرم تأکید جدی ورزید، و دراین راستا به ارگان‌های ذیربط هدایات لازم صادر نمود.

در اخیر، شورای امنیت ملی با تأکید بر باورمندی کامل حکومت به ارزش‌های مدنی، آزادی بیان و حقوق‌ بشری، در راستای گسترش جامعۀ مؤثر رسانه‌یی کشور، طرزالعمل تأمین امنیت و مصوونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها را مورد بحث قرار داد و با ابراز امتنان از تدوین کنندگان این طرزالعمل، آنرا در پرنسیب مورد تأیید قرار داد.

طرزالعمل تأمین امنیت و مصوونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها بر اساس فیصله‌های قبلی شورای امنیت ملی، در پنج فصل و بیست ماده، به تأسی از احکام قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات، با همکاری مشترک فدراسیون مشترک خبرنگاران، دفتر شورای امنیت ملی و مشاوریت روابط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری به منظور تأمین امنیت و مصوونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها و انسجام و هماهنگی هرچه بهتر میان رسانه‌ها و حکومت طی مراحل گردیده است.

این طرزالعمل با توصیه‌های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سایر اعضای شورای امنیت ملی، غنی‌تر گردیده و مورد تصویب قرار گرفت.