اعلامیه مطبوعاتی در مورد آتش زدن منازل مسکونی در کوت – ننگرهار

ارگ، کابل: دشمنان مردم افغانستان یک‌بار دیگر دست به جنایت و عمل نابخشودنی زدند و روز گذشته شماری از منازل مسکونی هموطنان ما را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار به آتش کشیدند.

رئیس ‌جمهورغنی ضمن محکوم ‌نمودن شدید این عمل جنایت‌کارانۀ داعش، گفت که سوزاندن و آسیب‌رساندن به ملکیت‌های عامه و ایجاد رعب و ترس در میان مردم، عمل نابخشودنی بوده که در هیچ دین و آئینی توجیه ندارد.

رئیس‌ جمهور افزود: گروه‌های تروریستی به دستور بیگانه‌گان همواره دست به انجام اعمال بی‌شرمانه‌یی چون کشتار مردم و آسیب‌رساندن به امکان عامه می‌زنند.

رئیس ‌جمهور به ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور دستور داد که به این چنین حملات تروریستان بیشتر از پیش به شدت و قوت پاسخ داده و در جهت قلع و قم آنان اقدامات جدی نمایند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0