حمله تروریستی در شهر جدۀ عربستان سعودی (اعلامیه مطبوعاتی)

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی در شهر جدۀ عربستان سعودی را شدیداً محکوم کرد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تروریزم را تهدید مشترک برای تمام کشور های منطقه و جهان دانست و یکبار دیگر بر مبارزه مشترک و جدی علیه این پدیدۀ شوم تاکید نمود.

رئیس جمهور غنی به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی خود را به خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، خانواده های قربانیان و مردم کشور دوست و  برادر عربستان سعودی، ابراز می کند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0