اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به گزارش اخیر دفتر یوناما

۱۸ دلو ۱۳۹۵

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش سالیانۀ دفتر معاونت سازمان‎ملل متحد در افغانستان‌ (یوناما) را که تحت عنوان “حفاظت افراد ملکی در جنگ‎های مسلحانه” انتشار یافته، مطالعه کرده است.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در انجام عملیات‎هاى خود، حفاظت از جان و مال مردم ملکى را از جمله اهداف اساسی و اولیۀ خود دانسته، در صورتی‌که در نتیجه عمل‎کرد نیروهاى امنیتى و دفاعى کشور به افراد ملکى صدمه برسد، حادثه را تحقیق نموده، اقدامات لازم قضائى و ادارى را در خصوص شان انجام می‌دهد.

رئیس‎جمهور با توجه به اهمیت حفظ جان و مال شهروندان کشور، همواره تاکید کرده است: “نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام عملیات‌ها حد‌ اکثر دقت را برای حفظ جان افراد ملکی به کار گیرند و در صورتی‎که افرادی مرتکب سهل‌انگاری شوند، مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.”

رئیس‎جمهور یک‎بار دیگر تصریح می‌نماید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برعکس طالبان و سایر گروه‎های تروریستی، مکلف به حفاظت از جان و مال شهروندان بوده و متعهد به حسابدهی می‌باشد.

دولت افغانستان خود را کاملاً متعهد به تطبیق و رعایت احکام دین اسلام و قواعد بین‌المللى به ‏خاطر حفظ جان مردم ملکى در جریان عملیات‎ها می‌داند و تمامى تلاش خود را براى جلوگیرى از تلفات انجام خواهد داد. حکومت از پیشنهادات ارائه شدۀ یوناما در این گزارش استقبال می‌کند.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0