اعلامیۀ مطبوعاتی

۲۹ دلو ۱۳۹۵

ارگ، کابل: حملۀ تروریستی اخیر در پاکستان ثابت ساخت که تروریزم مرز و جغرافیا نمی‌شناسد، تفاوت میان زن و مرد، عالم و غیرعالم قائل نبوده و این پدیده، دشمن تمام بشریت است. به همین دلیل دولت افغانستان بر مبارزه جدی علیه آن تأکید می‌نماید.

افغانستان و پاکستان دارای ارزش‌های مشترک دینی و مذهبی می‌باشند و زیارت لال شهباز قلندردر ایالت سند پاکستان که از سوی تروریستان آماج حملۀ قرار گرفت، متعلق به هردو کشور بوده ونماد عُرفاى مشترک سلسلۀ تصوف میان مردمان افغانستان و پاکستان به شمار می‌رود. حمله به آنزیارت، تداوم یک استراتیژی ایجاد تفرقه و صدمه‌رساندن به اماکن دینی و مذهی مردمان دو کشور می‌باشد که این سلسله حملات، با حمله به زیارت کارتۀ سخی کابل و برخی مساجد و تکایای افغانستان آغاز یافته‌بود. استراتیژی ایجاد ترس و صدمه‌واردکردن به اماکن دینی و مذهبی، بهصورت آشکار در اعلامیۀ گروه داعش که از سوی ابوبکر بغدادی در سال گذشته ( نوامبر۲۰۱۶) صادر گردیده بود، در آن بر گسترش عملیات‌های تروریستی در کشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادیش و سایر کشورهای اسلامی تأکید شده‌بود.

به‌منظور تعقیب استراتیژی جنگ از کشور سوریه به منطقۀ ما، این موضوع مورد تدقیق قرار گرفته که نیاز است، تا همکاری‌های منطقوی در این خصوص بیش از هر وقت دیگر نزدیک‌تر شود و کشورهای منطقه در راستای مبارزه با این پدیده همکاری همه‌جانبه نمایند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان بدون تفکیک میان تروریزم خوب و بد، همواره به صورت عملی و نظری تروریزم را تقبیح کرده و علیه آن مبارزه همه‌جانبه نموده‌است. دولت افغانستان به هیچ فرد و گروهی اجازۀ فعالیت‌های تروریستی را در خاک خود نداده و از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده صورت نگرفته و تروریزم منحیث وسیله استفاده نمی‌گردد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، با درک خطرات منطقوی از سوی گروه‌های تروریستی، ضرورت مبرم می‌داند، تا تمام کشورها به‌ویژه افغانستان و پاکستان روی طرح امحای کامل تروریزم به موافقه برسند و دولت افغانستان به این‌باور است که میکانیزم نشست چهارجانبه، سند جامع را در راستای مبارزه با تروریزم ارائه کرده بود، اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت است که پاکستان مواد این سند را عملی سازد.

دولت افغانستان انتظار دارد، پاکستان بدون تفکیک به گروه‌های تروریستی که علیه هرکس و درهرجای فعالیت دارند اقدامات عاجل و عملی را روی‌دست گیرد، همان‌گونه که دولت افغانستان در مقابل همۀ تروریستان بدون تشخیص و تفکیک این‌که علیه کدام کشور و مردم فعالیت می‌نمایند، اقدام کرده‌است.

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک‌بار دیگر از پاکستان می‌خواهد که علیه آن‌عده گروه‌هایتروریستی که در خاک آن کشور فعالیت دارند و افغانستان را تهدید می‌نمایند، اقدامات عاجل نموده و به‌گونۀ عملی و مؤثر مبارزه نماید#.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0