رئیس جمهور غنی: امروز ملت افغانستان به یک صدا از قوای امنیتی و دفاعی خود سپاسگزاری می کنند

رئیس جمهور غنی: امروز ملت افغانستان به یک صدا از قوای امنیتی و دفاعی خود سپاسگزاری می کنند

۹ حوت ۱۳۹۵

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت از نهم حوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که طی مراسم جداگانه در قوماندانی قوای هوایی و وزارت دفاع ملی برگزار گردیده بود، اشتراک کرد.

رئیس جمهور غنی در قوماندانی قوای هوایی کشور طی سخنانی گفت: امروز روزی است که ملت افغانستان به یک صدا از قوای امنیتی و دفاعی خود سپاسگزاری می کنند.

رئیس جمهور افزود: ملا سلام روز گذشته با دار و دسته اش در کندز به برکت شما نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از بین رفت و امروز این دسته جنایتکار تهدیدی برای مردم کندز و شمال شرق کشور نخواهد بود.

وی گفت: افغانستان باثبات، مرفه و قانونمند برای هیچ کشور دیگری خطر نیست، اما کسانیکه فکر می کنند مملکت ما را به میدان جنگ خود مبدل کرده می توانند، این آرزوی شوم شانرا به گور خواهند برد.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد: بیایید از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور در قصر تاریخی احیا شدۀ دارالامان تجلیل کنیم و تعهد نمائیم که فصل ناتمام تاریخ کشور را که از سوی غازی امان الله خان بانی استقلال آغاز گردید، به قوت بازوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و به ارادۀ ملی ما به یک افغانستان باثبات، مرفه و متحد؛ تکمیل می نمائیم. 

در این مراسم سترجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز وزارت دفاع ملی، نیز صحبت کرد و  از توجه و مواظبت رئیس جمهور از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و رسیدگی به معلولین و خانواده های شهدا، تشکری نمود.

متعاقباً رئیس جمهور برای لوای اول فرقه عملیات های خاص نوار افتخاری، برای قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس که به اسم قطعه شایسته نیز مفتخر شده است، نوار زړور(شجاعت) و برای لوای اول قول اردوی ۲۰۳ تندر، نوار قطعه شایسته را اهد کرد.

بعداً رئیس جمهور کشور به مقر وزارت دفاع ملی رفت و در آنجا به پای منار شهدای اردوی ملی افغانستان اکلیل گل گذاشت و در مراسم که به مناسبت بزرگداشت از نهم حوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در تالار وزارت دفاع ملی تدویر یافته بود، اشتراک کرد.

در این مراسم سترجنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی در سخنرانی خویش در مورد پلان ها و برنامه های وزارت دفاع ملی معلومات ارائه کرد و از آمادگی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای دفع و طرد دشمنان اطمینان داد.

سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه صحبت نمود و ضمن اتحاف دعا بر روح شهدا گفت: موضع که نیروهای ما در آن قرار دارند، برحق است، شما در سنگر حق و دفاع از نظام مشروع جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارید و دشمنی که در برابر شما قرار دارد، ناحق است و انشاالله پیروزی حق بر باطل حتمی می باشد.

وی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید غیرسیاسی باشند و تنها یک سیاست داشته باشند و آن سیاست دفاع از کشور و مردم.

رئیس اجرائیه، نیروهای امنیتی  و دفاعی کشور را شجاع ترین و باهمت ترین نیروها دانسته گفت که تجلیل از این روز هر کدام ما را متوجه مسئولیت های ما در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می سازد.

محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی نیز این روز را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: امروز قوای مسلح افغانستان در برابر بزرگترین آزمون تاریخ قرار دارد و نه تنها بخاطر دفاع از سرحدات کشور در مقابل تجاوز های آشکار و پنهان مبارزه می کنند، بلکه در خط مقدم مبارزه بر علیه شبکه های تروریستی که افغانستان و منطقه را ناآرام ساخته اند، قرار دارند.

سترپاسوال عبدالرحمن رحمان معین ارشد وزارت امور داخله در صحبت هایش از رئیس جمهور و رهبری کشور که برای نخستین بار به شکل بی سابقه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تقدیر نمودند، تشکری کرد.

رئیس جمهور غنی در سخنرانی اش در این مراسم گفت: ۹۸ سال قبل استقلال کشور از سوی شاه امان الله غازی در همین روز اعلام شد و این بسیار فیصله مناسب است که روز پاسداران استقلال کشور یعنینیروهای امنیتی و دفاعی ما، نهم حوت باشد.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه احترام به نیروهای امنیتی و دفاعی در عقیده، فرهنگ و تاریخ ما ریشه دارد، افزود: آنانیکه در سنگر حق قرار دارند، استقلال وطن را پاسداری می کنند، حاکمیت نظم و قانون را تطبیق می نمایند، در فرهنگ دینی و ملی ما به نام های غازی و مجاهد یاد می شوند و قربانیان راه حق را شهید خطاب می کنیم.

رئیس جمهورغنی خاطرنشان کرد: اگر شکستی در تاریخ ما رخ داده است نه از جهت ضعف روحیه جنگی و سستی در میادین نبرد، بلکه از جهت فقدان نظم و شالوده ای بوده است که می بایست دستآورد پیروزی را نگاه می داشت و روند ثبات و استقرار را نهادینه می کرد.

رئیس جمهور کشور گفت: یکی از عواملی که در طول قرون متمادی سبب یکپارچگی، عزیمت و جنگ پیروزمندانۀ مردم ما می گردید، داشتن تعریف واضح از دشمن بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما امروز خوشبختانه با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهایی از این قبیل، تعریف واضحی از دشمنان این سرزمین داریم و اجماعی ملی برای مقابله با آنها وجود دارد.

وی گفت که دشمن اول این سرزمین گروه های تروریست و دهشتگری بنام طالبان، داعش و  ۲۰ گروه دیگری هستند که با حمله به حریم زندگی مردم ما، می خواهند هستی و حیات این ملت را به تاراج بگذارند.

رئیس جمهور افزود: قاچاقبرانی که بخاطر اهداف کثیف خود هم به امنیت کشور و هم به رونق اقتصادی آن ضربه میزنند و سرمایه های ملی را که یکایک فرزندان این کشور در آن سهم دارند به باد می دهند. همچنین، مافیای مواد مخدر و دیگر حلقات مافیایی که بخاطر تداوم اقتصاد کثیف جرمی شان بار خیانت ملی را به دوش می کشند، دشمنان این سرزمین اند.

محمد اشرف غنی گفت: شما می بینید یا می شنوید که رهبران طالبان در عیش و نوش بسر می برند و هرکدام شان چندین عروسی می کنند و فرزندان شان در ناز و نعمت قرار دارند، و حسابهای بانکی شان در خارج انباشته می شود، ولی یک مشت فریب خوردۀ نادان را با سوء استفاده از نام مقدس دین، ابزار نا امنی و جنگ و وحشی گری های خود می کنند.

وی گفت: من به حیث سرقوماندان اعلی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور هر صبحگاه به این میاندیشم که وقتی سربازان و افسران ما به میدان ماموریت گسیل می شوند از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار باشند، برای کاری که به عهده می گیرند آموزش کافی دیده باشند، برای جلوگیری از دخالت عناصر فساد پیشه در کار آنان اقدامات لازم صورت گرفته باشد، و برای حفاظت از حقوق آنان در برابر اختلاس گران و خاینان ملی تمام توان خود را به کار بگیرم.

رئیس جمهور افزود: علمای کرام، چنانکه در طول تاریخ کشور در بسیج عمومی مردم در برابر خطرات و تجاوزات سهم داشته اند، اکنون نیز باید در حمایت آشکار از این نیروها سهم بگیرند.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد: نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه های کشور ما باید حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی را به یکی از اصول کاری خود تبدیل کنند.

رئیس جمهور با اشاره به روزهای که ما اردوی ملی نداشتیم، گفت: اکنون نیز دشمنان افغانستان می خواهند که بدون اردو، پولیس و نظام باشیم. آرزوی دشمن این است که راه های افغانستان پُر از ماین ها باشند، در شهرها انفجار و انتحار باشد و مردم دهات نان شب را نداشته باشند، اما تروریستان و قاتلان را غذا بدهند و هر کسی که از انصاف، انسانیت و اسلامیت سخن  بگوید، دفعتاً کشته شود.

وی گفت: این از برکت نیروهای فداکار دفاعی و امنیتی کشور است که بحیث یک ملت و کشور آزاد مانند سایر کشورهای آزاد جهان بیرق و حاکمیت ملی داریم، جوانان ما وطن را می سازند و دختران و پسران ما برای داشتن فردای روشن درس می خوانند.

رئیس جمهور افزود: همت و غیرت نیروهای امنیتی و دفاعی برای ما اطمینان می دهد که دیگر هیچگاهی آن شب های سیاه نخواهد آمد که در آن کسب علم جرم، پناه دادن به قاتلان فراری بیگانه ها فخر و گرفتن عشر از کوکنار روا بود.

رئیس جمهور خطاب به طالبان گفت: آیا طالبان برای ارائه دلایل با علمای ما آماده اند که بنشینند؟ آیا بغاوت در اسلام جایز است؟ آیا در کشوریکه در محاکم آن شریعت نافذ است و قانون اش نسبت به هر قانون طالبان و باداران شان اسلامی است، جنگ جایز است؟ اگر منظور اصلاحات باشد، این را ما بیشتر می خواهیم، ولی اگر منظور این باشد که برای ادامه جنگ و تباهی در این خاک بهانه تراشی می کنید، پس این ملت و قوای مسلح ما این را خوب می داند که با این چنین شرارت پیشه گان چگونه برخورد نمایند.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت: هدف و امید ما این است که قوت های امنیتی و دفاعی ما در حالت جنگ نباشند، ما بر اساس عقیده خویش باور داریم که در صلح خیر است و بارها گفته ایم که هدف ما صلح است و آن هم صلح واقعی.

همچنان سترجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز وزارت دفاع ملی در این مراسم روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی را به تمام نیروهای قوای مسلح که در هر گوشه و کنار کشور مصروف دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور اند، تبریک گفت.

سپس رئیس کادر و پرسونل ستردرستیز حکم رئیس جمهور غنی را در رابطه به تفویض نشان ها و مدال ها به منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان کمک های نقدی به خانواده های شهدا و معلولین نیروهای امنیتی و دفاعی، قرائت کرد.

در اخیر مراسم رئیس جمهور غنی در حالیکه از سوی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی کشور همراهی می گردید، مدال ها و نشان های متذکره را تفویض کرد.