اعلامیه مطبوعاتی

۱۸ حوت ۱۳۹۵

 ارگ، کابل: شفاخانه‌ها مطابق به قوانین بین‌المللی بشردوستانه از حملات مصئون می باشند. حمله تروریستی امروزی بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان نشان میدهد که تروریستان به هیچ اصول و قوانین پایبند نمی باشند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن تقبیح شدید این عمل ضدبشری تروریستان، گفت: عملکرد و جنایات گروه های تروریستی نشان میدهد که آنها جز کشتار مردم و ایجاد وحشت هیچ هدف دیگری را دنبال نمی کنند.

رئیس جمهور گفت که تروریستان با انجام حمله به شفاخانۀ سردار محمد داوود خان که در آن داکتران مصروف تداوی مریضان و مجروحین بودند، با شهید و زخمی ساختن هموطنان ما، تلاش نمودند تا فضای خدمات صحی را مختل سازند.

رئیس جمهور کشور افزود: تروریستان با این گونه اعمال وحشیانه، نمی توانند که ارادۀ شوم شانرا بالای مردم ما تحمیل نمایند.

رئیس جمهور غنی ضمن اتحاف دعا بر روان شهدا و تمنای شفای عاجل برای مجروحین، با تأکید، گفت که در مبارزۀ ما علیه تروریستان هیچ ابهام وجود ندارد و  نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با تمام توان علیه افراد و گروه های که دست به جنایت و کشتار مردم می زنند، مبارزه می نمایند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0