اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به رویدادهای تروریستی در لندن

ارگ، کابل: تروریزم که اکنون تحرک جهانی پیدا کرده‌است در هر گوشۀ جهان از طریق اعمال جنایت‌کارانه، مردم را هدف قرار داده و نظم عامه را برهم می‌زند. تروریستان همان‌گونه که شهروندان کشور ما را در کابل هدف قرار دادند، روز گذشته در شهر لندن بریتانیا نیز دست به جنایات بشری زدند و شماری از شهروندان آن کشور را کشته و مجروح نمودند.

گروه‌های تروریستی، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و اکنون به یک خطر و تهدید بزرگ جهانی برای بشریت مبدل شده‌است که همه روزه از مردم در سراسر جهان قربانی می‌گیرد.

افغانستان که در خط نخست مبارزه با تروریزم قرار دارد در این مسیر قربانی‌های فراوانی داده و هم‌چنان مصمم است تا نابودی هسته‌های بنیادی تروریستان، به مبارزه خود ادامه دهد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان تأکید می‌ورزد که مقابله با گروه‌های تروریستی و نابود کردن لانه‌های آنان، کار مشترک و بسیج همه کشورها را می‌طلبد باید در این راستا، همه کشورها بدون تفکیک عمل کنند.

دولت افغانستان به کرات برمبارزۀ مشترک علیه پدیدۀ تروریزم تأکید کرده و بار دیگر تصریح می‌دارد که کشورهای جهان باید از فرصت استفاده کرده، کشورهای را که از تروریزم استفاده ابزارمی‌نمایند و به آنها پناه می‌دهند، تحت فشار جدی قرار دهند.

حکومت و مردم افغانستان، از بابت رویدادهای اخیر تروریستی در شهر لندن بریتانیا متأثر‌اند و خود را در اندوه دولت و مردم آن کشور شریک می‌دانند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0