اعلامیۀ مطبوعاتی

ارگ، کابل: بادرنظرداشت حساسیت زمان و شرایط خاص که کشور از آن عبور می‌نماید، نخبگان سیاسی، مقام‌های دولتی وبزرگان کشور با وحدت نظر و حفظ اجماع، برای فایق‌آمدن به مشکلات موجود کشور همت گمارند.

طبق فیصلۀ رهبری حکومت وحدت ملی، تمام حوادث اخیر بصورت شفاف و به شمولیت کسانیکه ازاین حوادث متضرر شده‌اند، تحت بررسی همه جانبه قرار دارد که در پایان نتایج آن با مردم شریک خواهد شد.

در پیوند به اظهارات صلاح‌الدین ربانی در کنفرانس مطبوعاتی، خاطرنشان می‌گردد که سمت مشاوریت امنیت ملی کشور، سمت اجرایی در سکتور امنیتی نیست. مشاور امنیت ملی وظیفۀ خویش را با کمال صداقت به میهن انجام داده و می‌دهد. پیشداوری‌ها در مورد مسوولان سکتور امنیتی به دور از پروسه‌های رسمی که در جریان است، می‌باشد و صرفا سبب تشویش و پراکنده‌شدن تمرکز قوای مسلح در وظایف خطیر گردیده و نیز باعث تشویش اذهان عامه می‌گردد که از آن صرفاً دشمن سود می‌برد.

تمام شخصیت‌های که مسوولیت امور کشور را عهده‌دار هستند، در قبال کشور مسوولیت دارند و در خصوص موضوعات باید مسوولانه عمل نمایند.

همچنان از تمام شخصیت‌ها، نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی در کشور توقع می‌رود که نظر به حساسیت وقت و زمان، از درایت کامل کار گیرند و مانع اهداف دشمنان مردم افغانستان گردند که همانا تفرقه‌افگنی در صفوف ملت است.

افغانستان فردا میزبان نشست مهم تحت نام “پروسۀ کابل” خواهد بود که حمایت از آن وظیفۀ ملی و افغانی همه ماست و به‌منظور بیرون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات، اکنون اجماع منطقوی و جهانی به‌وجود آمده‌است. مشکل ایجادکردن در روند برگزاری نشست مهم “پروسۀ کابل” که برنامه ملی می‌باشد، خلاف منافع ملی کشور محسوب می‌شود.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0