رئیس جمهور غنی با غیرت بهیر بخاطر وفات والده اش ابراز تسلیت کرد

رئیس جمهور غنی با غیرت بهیر بخاطر وفات والده اش ابراز تسلیت کرد

 محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز طی یک تماس تیلفونی با غیرت بهیر رئیس کمیتۀ سیاسی حزب اسلامی، مراتب تسلیت و همدردی خود را بخاطر وفات والده اش ابراز داشت. رئیس جمهور در این تماس تیلفونی، برای متوفی بهشت برین و به خانواده و اقارب اش صبر جمیل تمنا نمود.#

 

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0