ترجمه سخنرانی رئیس‎جمهور محمداشرف غنی در نخستین نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه ساینس و تکنالوژی

ترجمه سخنرانی رئیس‎جمهور محمداشرف غنی در نخستین نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه ساینس و تکنالوژی

۱۹ سنبله ۱۳۹۶| آستانه، قزاقستان

جناب رئیس جلسه، سکرترجنرال (سازمان همکاری‎های اسلامی)، رؤسای محترم هیئت‌ها!

ما در شرایطی توأم با تغییر و ابهام، زندگی می‌کنیم. تغییر نخست، تغییر مخرب است. تروریزم، بی‎ثباتی سیاسی و تغییر زیست‎محیطی، همه، به صورت مخربی بر ما تأثیرگذار هستند.

دومین تغییر، تغییر مختل‎کننده است. انقلاب صنعتی چهارم به گونه عمیقی مختل‎کننده خواهد بود که به معنی استقبال و تجلیل نه، بلکه هشداری است به این که اکثر وظایفی را که ما در نظام اقتصادی به عهده می گیریم و انجام می دهیم، ممکن غیر موثر و نامناسب با زمان باشند. این امر مستلزم درک دقیق است؛ تا انقلاب صنعتی چهارم به منشأ هراس اجتماعی و بیجاشدگی نه، بلکه به مسیری برای بار آوردن امید و باور به آینده مبدل گردد.

ابهام اقتصادی در حد بالایی قرار دارد. پیام کلیدی در این شرایط، رهبری و مدیریت خلاقانه تغییر است. اگر ما از سه انقلاب صنعتی گذشته نیاموزیم، بهای آن را خواهیم پرداخت.

درس‎های کلیدی در اینجا کدام‌اند؟

نخست – در سه انقلاب صنعتی گذشته، جهان اسلام مصرف‎کننده بوده و به عنوان تولیدکننده عمل نکرده‎ است؛ به همین دلیل، به جای این که ساینس و تکنالوژی از ما جدایی‎ناپذیر باشد، با آن ناآشنا هستیم.

دوم – ما گذشته‎ای را که متعلق به ماست نادیده گرفته‎ایم. سهم ما در زمینه ساینس و تکنالوژی به صورت گسترده‌ای فراموش شده است که نیاز است آن را بازستانیم.

سوم – ما باید ضرورت اجندای مفیدی را که مورد بحث قرار گرفته درک کنیم. موضوع ساینس و تکنالوژی نمی‎تواند تاکتیکی باشد، بلکه باید به عنوان یک موضوع کاملاً استراتیژیک به آن پرداخته شود. این، به معنی بررسی همه‎جانبه وضعیت کنونی و برداشتن موانع کلیدی که ما را از استفاده از ساینس و تکنالوژی باز می دارد و همچنین یک پلان عمل که منجر به آموختن ما از همدیگر و حرکت رو به جلوی ما گردد، می‎باشد.

آنچه در اینجا حایز اهمیت است، از یک سو، نیاز به رهبری سیاسی به خاطر ایجاد شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و از سوی دیگر، بازبینی سیستم‎های آموزشی‎مان.

فرصتی که امروز فراهم شده است، به منظور ایجاد شبکه‌ای از شبکه‌هاست. جهان اسلام و تمدن اسلامی، یک تمدن شبکه‌یی بوده است. ما دور این میز حضور داریم؛ زیرا ما مشترکین و اعضای فعال این شبکه‎ها بوده‎ایم. اکنون به خاطر اراده جمعی موجود، باید این شبکه‌ها تحت کنترول درآورده شوند؛ بدین معنی که اولویت‎ها مشخص شده و از همدیگر بیاموزیم. من به طور خاص به ساحاتی که اعضای مشخصی از امت (اسلامی) رهبری آن را بر عهده دارند، اشاره دارم؛ که یادگیری در بین آنها در کمترین سطح قرار دارد. ما باید تعامل دوجانبه را در این ساحات افزایش دهیم تا از آن طریق رو به جلو حرکت کنیم.

افغانستان که از چهل سال جنگ، تجاوز و حملات تروریزم رنج برده است، خود را به حیث صحنه‌ای برای برنامه‎ای که در مورد آن صحبت شد، پیشنهاد می‎کند. ما در حال ایجاد یکی از وسیع‎ترین شبکه‎های فایبر نوری در منطقه هستیم که از طریق آن آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی وصل نماییم. همچنین پانزده هزار مگاوات برق را از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال می‌دهیم. ما خواهان یک شبکه انترنتی هستیم که بتواند ما را به هم وصل کند و جوامع علمی ما را قادر سازد با هم کار کنند.

اجازه بدهید از قزاقستان و سکرترجنرال سازمان همکاری‎های اسلامی به خاطر این اقدام استثنایی ابراز امتنان نمایم. برای شما آرزوی موفقیت می‎کنم.‎

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0