پیام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

 بیست و یکمین سالیاد درگذشت عالم وارسته و خوش نام کشور، آیت الله سیدعلی بهشتی را به خانواده، دوستان و پیروان وی تسلیت می گویم.

مرحوم بهشتی از شخصیت‌های تاثیرگذار علمی، سیاسی و جهادی کشور بوده که کارنامه‎های درخشانی در بخش ترویج معارف اسلامی از وی به یادگار مانده است.

مرحوم بهشتی عالم عامل بود که با ایجاد مدرسه‌های دینی کانون‌های پرورش فکری و بسترهای مناسبی را در دور ترین نقطه کشور، برای تعلیم فراهم کرد.

اقدامات وی در بخش آموزش علوم اسلامی و تالیفات در رابطه به فقه، اصول فقه، اخلاق و موضوعات دینی، به حیث یک میراث ارزشمند و ماندگار به شمار می‌رود.

آیت الله بهشتی درکنار توجه به تدریس، آموزش و تالیف در محور جهاد مردم مسلمان کشور قرار داشت و برای عدالت و آزادی نیز صادقانه مبارزه کرد.

امروز خوشحالیم که آرزوها و آرمان‎های علما و شخصیت‌های سیاسی کشور برای انکشاف متوازن، عدالت و برابری در حال تحقق است.

افغانستان مرکزی اکنون بعد از سال‌ها محرومیت از زندان جغرافیایی طبیعی خارج شده و جایگاه قلب و شاهراه کشور را پیدا کرده است.

طی سه سال گذشته کار روی بیشتر از ده سرک مهم در افغانستان مرکزی جریان دارد، این اقدام سبب خواهد شد تا دیوارهای بلند زندان طبیعی فرو ریزند.

افغانستان در پرتو قانون اساسی کشور و با رعایت اصل عدالت، مشارکت و انشکاف متوازن در مسیری درستی در حرکت است.

همدلی و اتحاد مردم کشور ضامن پیروزی‌ها در برابر جنگ تحمیلی و توطیه‌های دوامدار دشمنان خواهد بود.

محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان