متن سخنرانی محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در پایان پنج‌مین نشست سرتاسری څارنوالان افغانستان “به سوی حاکمیت قانون و تامین عدالت در افغانستان”

متن سخنرانی محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در پایان پنج‌مین نشست سرتاسری څارنوالان افغانستان “به سوی حاکمیت قانون و تامین عدالت در افغانستان”

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب لوی څارنوال صاحب، جناب سنگری صاحب، جناب برمک صاحب، جناب بیک صاحب همه څارنوال صاحبان، همه قومندان صاحبان امنیه، تمام خواهران و برادران و مهمان های بیرونی ما،

 السلام علیکم و رحمت الله برکاته!

خوش گلدین، خوش آمدید، ښه راغلاست!

د خوشحال خان مشهور شعر دی وایی:

عبادت د یوه ځان دی

عدالت د درست جهان دی

نن تاسې له دې مقدسې چپنې سره  چې اغوستې موده، د عدالت ممثلین یئ او خدای (ج) په آخرت کې د دې عدالت پوښتنه درنه کوی.

زه اول تاسو ته ښه راغلاست وایم، خپل کورته ښه راغلاست. زه چې څو ورځې دلته ستاسو کوربه یم، د افغانستان د ولس په اراده راغلی یم او زما اوسېدل دلته او هرڅوک چی پس زما نه راځی د اساسی قانون د تطبیق او د عدالت او د اجتماعی تړون مثال دی او دا تاسو پورې تړلې، چې له رای نه نیولې او له رای ورکول او د رای شمېرل د ټولو قضایاو تر حل پورې د عدالت تله همېشه متوازنه او برابره وی.

دوم تبریکی می‌دهم، تبریکی به جناب لوی څارنوال صاحب و همکاران شان که در مدت بسیار کوتاه در حال ایجاد یک فضای بنیادی اعتماد بالای دستگاه عدلی و قضایی افغانستان استند. من از جرأت اخلاقی لوی څارنوال صاحب و از عمل قانونی شان به نمایندگی از ملت و دولت افغانستان ابراز تشکر می‌کنم. و از هریک از څارنوال‌های ما که در راه عدالت، در تامین آزادی مردم و در حاکمیت قانون سنگر گرفتند و صف گرفتند، از صمیم قلب تشکر می‌کنم.

زه پوهېږم چې دا اسانه کار نه دی، فساد اسان دی، عدالت سخت دی او زمونږ هیله دا ده چې عدالت اسان شی او فساد سخت شی. و از تشریف آوری تان از ولسوالی های افغانستان ابراز امتنان می‌کنم و تقاضای من این است که سلام‌های مرا به همه مردم ولسوالی‌های افغانستان یک به یک برسانید.

دوم، عنوان این مجلس با شکوه یک عنوان نهایت مناسب است، چون هدف اصلی دستگاه عدلی و قضایی ما را از یک طرف تعیین می‌کند و از طرف دیگر می‌گوید که هنوز به آن هدف نرسیده ایم، “به سوی گسترش حاکمیت قانون و تامین عدالت در افغانستان”. هرکلمۀ را که بالای آن غور کنید. به سوی گسترش، یعنی از لوی څارنوالی و شخص لوی‌څارنوال تا آخرین څارنوال در آخرین ولسوالی افغانستان باید یک نظم باشد و بررسی شما از آن نظم که هنوز وجود ندارد بجا است و در پیشنهاداتی که در شورای عالی حاکمیت قانون، جناب لوی څارنوال صاحب به نمایندگی شما ارایه خواهند کرد و این هدف واضح است. هدف ما این است که یک مساوات سرتاسری انشاالله و تعالی در کشور در حاکمیت قانون به وجود بیاید. اما نکته اساسی این است که چشمه از بالا صاف شده، مبارک تان باد. اگر از بالا چشمه پاک باشد، انشاالله آب پاک به هم شما خواهد رسید.

تامین عدالت به اندازۀ قربانی‌های دستگاه امنیتی و دفاعی ما اهمیت دارد. چیزی‌که آنها به خون خود می‌کنند، شما به قلم تان می‌کنید. زور قلم تان را و اهمیت قلم تان را هیچ وقت فراموش نکنید، چون هم مال مردم را شما گرفته می‌توانید و هم زندگی شان را شما به صورت قانونی از پیش شان گرفته می‌توانید و این اعتبار به گلوله نشده است، به قلم شما شده است. بنابر این مردم افغانستان که همیشه خواهان یک نظام عادل بودند، می‌خواهند که همین نظام از دستان قوی شما و دست های پاک تان تامین شود و من اطمینان دارم که انشاالله با تعهد و روحیۀ که می‌بینم این هدف مردم افغانستان به جای آورده خواهد شد.

عدالت در دین مبین ما و در فرهنگ عظیم ملی ما ریشه‌های بسیار وسیع دارد. ثمه به ثمه د خوشحال خان اشعار وګورئ، د سعدی اشعار وګورئ د امیر علی شیرنوایی اشعار وګورئ ۹۵ فیصده دا یو دی.

و این را فراموش نکنید که در فرهنگ عظیم ما مردم ریشه استند و حکومت درخت است. درخت هرچه توانا باشد، هرچه بلند باشد اگر ریشه اش ضعیف باشد چپه می‌شود و بعد از آن دستۀ تبر از پیش اش ساخته می‌شود و نه سایۀ عدالت، از این جهت لازم است که ما باید بفهمیم که این کدام چیزی وارد شده نیست. یک هزار و چهارصد سال می‌شود که نوشیروان وجود ندارد، امروز هم در فرهنگ اطرافی ما یاد از عدالت انوشیروان می‌شود، همین قسم نام بگذارید که از هر کدام تان نام نیز یاد شود.

و در این بخش من باز هم می‌خواهم تکرار کنم که من مداخله نمی‌کنم و هیچ کس را اجازه مداخله در فیصله‌های عدلی و قضایی افغانستان نمی دهم. این جهت منفی قضیه است، چون ما مردم باید اول از زور گپ بزنیم چون تهدید می‌شویم و تهدید را با تهدید جواب می‌دهیم. افراد مسلح غیرمسول به وضاحت برایتان می‌گویم اگر غیر مسولانه رفتار کردید در قفس انداخته می‌شوید.

مردم افغانستان از دست بی‌قانونی به بینی آمده اند و حالی که دستگاه از بالا پاک شده مردم انتظار این را دارند که در پایین نتیجه این را بیبینند و این باید وضاحت داشته باشد. اما مثبت چیست؟ حمایت کامل من را به استقلال عدلی و قضایی ببینید، و حمایت کامل دولت را به حیث دولت تان. دولتی که به اساس قانون استوار نباشد، مثل یک بید است که به یک باد تکان می‌خورد. این حاکمیت قانون است که درخت را به یک سنگر وسیع و مستحکم بدل می‌کند.

نو دلته باید پوه شو چې څه باندې غږېږو، او بلې خوانه په دې هم پوه شئ، ترڅو چې افغانستان کې عدالت نه وی، سوله نه راځی، د سولې مانادا ده هغه څوک چې پخوا یې په ټوپک او باروت باندې اتکا کړه سبا چې سوله راغله او انشاالله راځی، باید اطمینان ولری چې ځان او مال یېمحفوظ دی، په آزاده باندې غږېدلی شی، اساسی قانون باندې که عمل وکړی، هیڅوک به ورسره غرض نکړی.

جادارد که از قربانی‌ها و شهدای دستگاه عدلی وقضایی ما احترامانه یاد کنیم، خداوند (ج) همه این ها را مغفرت کند، امید است قسمی‌که به وضاحت وعده کردیم، به خانواده های اینها به صورت دوامدارسیده گی شود. و هم چنین شهدای قوای امنیتی و دفاعی خود را احترام و اعتزاز می‌کنیم و برای زخمی‌ها شفای عاجل می‌خواهیم.

مسئله سوم من، نقش ولسوالی‌ها است. نقطه اول این است که امروز، قوماندان امنیه یک ولسوالی دو تا پنج موتر داشته می‌باشد، ولسوال یک موتر سایکل داشته می‌باشد و څارنوالی یک بایسکل ندارد، این قابل قبول نیست. شرایط جنگی بود، شرایط خاص بود، اما سرمایه‌گذاری نا متوازن بود، سر نهاد‌های ما، سرمایه‌گذاری روی نهادهای ما باید متوازن شود. از بیک صاحب و برمک صاحب ابراز امتنان می کنم، از تفاهم نامه های که امضا کردید و از اقداماتی که نمودید، هدایت واضح من این است که من یک پالیسی ملی به سطح ولسوالی می‌خواهم، که در آن  ولسوال، قوماندان امنیه، څارنوال، مدیر معارف و غیره به حیث یک شبکۀ مرتبط و محترم باهم کار کنند. شما هرکدام تان وابسته به یکدیگر هستید، و ازین حالت که همه چیز به استعمال سلاح تعلق دارد، و هرکه سلاح اش بیشتر بود، احترام و اهمیتش بیشتر باشد، ما باید ازین حالت برائیم. این حالت نشاندهنده یک بحران ملی است نه ثبات. روزی‌که څارنوال افغانستان، ولسوال افغانستان و قوماندان امنیه افغانستان، با مساوات به حیث سه عضو متمم یکدیگر با دستگاه اداری ما و دستگاه عرضه خدمات ما همسان شدند، انشاءالله و تعالی باز مردم نتیجه را می‌بینند.

چیزی‌که جناب لوی څارنوال صاحب پیشنهاد کردند، با مشارکت جناب سنگری صاحب، و ستره محکمه که قاضی ماست که همیشه مرجع عدل و انصاف بوده باشد، باید به یک شبکه مبدل شود. در این‌جا من از شما یک پالیسی خاص و طرح خاص را خواهان استم، انشاءالله و تعالی آن روز هایی را که څارنوال صاحب های ما در دوکان های کرایی بودند باز نبینیم. معنی این چیست؟ معنی آن اینست که به همان احترامی که من به لوی څارنوال صاحب، سنگری صاحب و تمام اعضای دستگاه عدلی و قضایی رفتار می‌کنم، قوماندان امنیه با څارنوال و ولسوال باید رفتار داشته باشد. اگر از این عدول می شود، جناب برمک صاحب، فرهنگ ما تغییر کرده نمی باشد. یکی از معیار های اصلاحات ما همین است که همه باهم کار کنیم. و انشاءالله تعالی این پالیسی عملی می‌شود.

نقطه چهارم، که در بیانات لوی څارنوال صاحب، برمک صاحب و بیگ صاحب، نقطه اصلی ما این است که هدف ما ثبات است، ما دریک جنگ تحمیل شدۀ دفاعی هستیم، از آن جهت مجبور هستیم که از خود دفاع کنیم. از نگاه شرایط امنیتی همین قدر برایتان اطمینان می‌دهم که سال آینده، سال دفاعی نخواهد بود، سال تعرضی خواهد بود. قول اردوهای افغانستان، قطعات خاص افغانستان، قطعات خاص پولیس افغانستان، همه آماده گی داریم که تا آخرین قطره خون خود ازین خاک دفاع کنیم، مگر حالا هدف هر عملیات ما تحکیم ثبات خواهد بود و حفاظت دستگاه عدلی و قضایی ما که در صدر کار ما قرار داشته باشد.

بازهم تکرار می کنم، ثبات از راه حاکمیت قانون بوجود می آید، از راه تامین عدالت، معیار ثبات یک طفل یتیم است که میراث اش را یک زورگوی محلی خورده نمی‌تواند. معیار ثبات یک زن بیوه است که کس او را مجبور کرده نتواند که خلاف شریعت و خلاف قانون رفتار کند. معیار یک دهقان است که یک فرد معتبر زمین اش را به‌ زور از پیشش گرفته نتواند. وقتی که جناب لوی څارنوال صاحب از حقوق و آزادی های ما صحبت می کند، این آزادی ها در هوا نیست. این آزادی در وجود و در تن و خون ما است. خواهران و برادران یک چیز را در افغانستان درک کنید، قضاوت مردم ما بسیار عادلانه است.

زه ویاړیم چې ددې ولس ولسمشر یم. د دې ولس حوصلې ته وګورئ، او د دې ولس جرأت ته وګورئ، سره اردو راغله، دا ولس ؤ چې ماته یې کړه یا بل څوک؟ څلوېښت کاله ده چې مونږ وینې سره سر و کار لرو، اما د دې ولس هیله نه ماتېږی. ولس نهیلی نه دی تاسې یې مه نهیلی کوئ. او په دې باندې یقین ولرئ چې دې ولس ته خدای (ج) یوه اراده ورکړې چې اصلاحات غواړی، دا هغه وخت نه دی چې د امان الله خان غوندېاصلاحاتو ته ولس شا وګرځوی. ولس له تاسې نه اصلاحات غواړی، دا له مونږ او تاسو نه جرات غواړی چې د ولس په نبض باندې حرکت وکړو، او انشاالله و تعالی دغه لویه برنامه چې د ولس د ثبات لپاره ده، د ولس د امنیت لپاره ده، او د ولس د هوسایی لپاره ده، بیا به پلی شی.

نقطه آخر این است، که تشکیلات تحت نظر شما است لوی څارنوال صاحب! از طرف من مطلق صلاحیت دارید که تشکیلات تان انعطاف داشته باشد. در جایی که مقدار قضایا زیاد تر است، زیاد تر نفر روان کنید، در جایی که کمتر است کمتر روان کنید. هم چنین از نگاه امکانات و بودجه انشاءالله و تعالی روز بروز توجه ما زیاد تر خواهد شد. باز هم، من از سهم بسیار فعال خواهران و برادران ابراز امتنان می‌کنم، از معاون صاحب لوی څارنوالی، منع خشونت را تبریکی می‌دهیم، از وظیفه شان که از څارنوال های با تجربه و موفق ما هستند، من حتی شما را نخواستم از خاطری که سر قضاوت لوی څارنوال صاحب و سر شهرت شما اعتبار داشتم، همه شما سهم گرفتید، نتایج مشوره و نتایج تحلیل تان را مخصوصاً طبقه‌بندی مشکلات و پیشنهاد های اقدامات را انشاءالله و تعالی لوی څارنوال صاحب به شورای حاکمیت قانون خواهند آورد و در آنجا فیصله خواهد شد.

بازهم از اینکه جناب برمک صاحب، جناب سنگری صاحب، جناب بیگ صاحب، جناب ستانکزی صاحب و دیگر همکاران حضور دارند و هم چنین از همکاران بین المللی ما که شما را تقویه کردند، از صمیم قلب تشکر می کنم.

یه شه سن افغانستان، تل دی وی افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد دستگاه عدلی و قضایی ما

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0