اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در تهران

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان از مدت‌های طولانی تا اکنون در یک مبارزه‌ی سخت و جدی علیه گروه‌‌های تروریستی به‌شمول داعش قرار داشته و قربانی‌های بی‌شماری دراین مسیر متقبل شده‌است.

حکومت، هم‌واره از گسترش نفوذ و عملی‌شدن پلان‌های گروه‌های تروریستی جلوگیری کرده و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هم‌اکنون در خط نخست مبارزه علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی قرار دارند.

اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذۀافغانستان قرار داشته و به‌هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت افغانستان نمی‌کند.

بناً این نظریات نباید به هیچ وجه باعث تشنج و یا خدای ناخواسته نفاق میان مردم ما شود. این اظهارات از سوی دولت افغانستان در روشنایی منافع ملی و قوانین نافذۀ کشور به‌گونۀ جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قوانین افغانستان، خدمت عسکری و نظامی را برای اتباع کشور صرفاً در چوکات حاکمیت ملی و تحت بیرق پر افتخار کشور جواز می‌دهد و بس. حکومت تصریح می‌دارد که افغانستان هیچ‌گاه در جنگ‌های نیابتی شامل نبوده و نیز اجازه نخواهد داد که این کشور در آینده، به میدان جنگ‌های نیابتی مبدل گردد.

دولت افغانستان مصمم است که مشکل اتباع افغانستان را که در کشورهای دیگر در منازعات شامل شده، از طریق تفاهم و احترام متقابل براساس موازین بین‌المللی در منطقه، حل نماید.

حکومت وحدت ملی برمبنای اصل رابطه دولت با دولت با تمام کشورهای همسایه، منطقه و جهان مناسبات نیک داشته و برای توسعۀ هرچه بیشتر این روابط، گام‌های عملی را برداشته و در آینده نیز اقداماتی را برای تحکیم آن، انجام خواهد داد.