رئیس جمهور غنی جهت اشتراک در نشست قلب آسیا عازم آذربایجان گردید

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در رأس یک هیات عالی‌رتبۀ دولتی جهت اشتراک در هفتمین نشست وزرای خارجۀ قلب آسیا- پروسۀ استانبول، عازم باکو پایتخت آذربایجانگردید.

قرار است رئیس جمهور غنی در این سفر دو روزه، ضمن اشتراک در هفتمین نشست وزرای خارجۀ قلب آسیا- پروسۀ استانبول  که تحت عنوان” امنیت و اتصال اقتصادی به سوی منطقه نیرومند قلب آسیا” برگزار می گردد، در رابطه به اوضاع افغانستان و همکاری های منطقوی سخنرانی کند.

رئیس جمهور کشور در حاشیۀ این نشست با رئیس جمهور آذربایجان در مورد تحکیم روابط دوجانبه در عرصه های مختلف و گسترش همکاری های منطقوی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

همچنان در جریان این سفر، موافقت‌نامۀ ترویج و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، موافقت‌نامۀ در بخش امنیتی و تنفیذ قانون، موافقت‌نامۀ همکاری در مورد خدمات هوایی میان دو کشور، موافقت‌نامۀ همکاری در عرصه های اقتصادی و تجارتی و موافقت‌نامۀ همکاری در عرصه های آموزشی و تحصیلات عالی میان افغانستان و آذربایجان توسط مسئولین مربوطۀ دو کشور در حضور داشت سران افغانستان و آذربایجان به امضا خواهد رسید.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در این سفر صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، محمد شاکر کارگر نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور کشورهای آسیای‌ میانه و محمدهارونچخانسوری معاون ارتباطات استراتیژیک و رسانه‌های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری همراهی می کنند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0