رئیس جمهور غنی: بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند

رئیس جمهور غنی: بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با اعضای اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، حاجی مایل خیرخواه رئیس هیات مدیرۀ اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرده گفت که ما آمادۀ خدمت به سکتور خصوصی و عامه هستیم تا بتوانیم روابط تجارتی خود را در داخل و خارج  از کشور تامین نمائیم.

وی افزود که هدف از ایجاد اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان خدمت به سکتور خصوصی است و در این اتاق ۳۵ تن از تاجران جمع شده اند تا با یک نظر واحد و برنامۀ منسجم و عملی فعالیت نمایند.

سپس عبدالقادر بهمن عضو مؤسس و رئیس‌عامل اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرده گفت که تلاش ما ستندردسازی فعالیت ها در بخش تجارت است و ما می‌خواهیم که از ظرفیت و تجارب اتاق تجارت بین المللی در افغانستان، استفاده کنیم.

وی ضمن اینکه در مورد اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان معلومات داد، پیشنهادات خود را در خصوص تطبیق طرح‌ها و یک مکان برای ایجاد اتاق مذکور مطرح کرد و خواستار حضور نمایندۀ این اتاق در شورای عالی اقتصاد گردید.

بعداً احمدراتب پوپل معاون سرمایه‌گذاری اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرد و در رابطه به بیلانس تجارت و اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن، به تفصیل معلومات داد.

متعاقباً، آذرخش حافظی رئیس اتحادیۀ شرکتهای نفت و گاز افغانستان و مشاور ارشد اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت نموده، گفت که اتاق تجارت یک میکانیزم و ترکیب ملی خوب و یک نیروی کارآمد و موثر دارد که تلاش می‌کند تا با سرمایه ابتدایی که دارد، برای رشد اقتصادی کشور کار نماید.

وی ضمن ستایش از دستآوردهای حکومت در راستای حمایت از تاجران، گفت که سرمایه‌گذاری خوب در بخش ذخایر و ترانسپورت مدرن نفت و گاز صورت گرفته است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، گفت که طرح‌های مشخص شما از طرف مشاوریت اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فرصت برای حضور و شنیدن دیدگاه‌های شما در شورای عالی اقتصاد فراهم می‌شود تا بعد از بررسی، تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

وی افزود که باید شیوه‌های همکاری بخش خصوصی و دولت واضح شود تا بتوانیم از سرمایه‌های مالی، فکری و منابع بشری استفاده کنیم.

رئیس جمهور ضمن استقبال از پیشنهادات آنان گفت: ما تلاش می‌کنیم که سیستم قابل اعتماد را در بنادر کشور ایجاد کنیم تا هم سهولت برای تاجران ایجاد گردد و هم در رشد عواید و اقتصاد کشور موثر باشد.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند و فرصت را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم می‌سازد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش به حضور یک نمایندۀ اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان در شورای عالی اقتصاد، موافقت کرد و گفت که ما یک تحلیل واضح از سکتور خصوصی می‌خواهیم و به این تحلیل خصوصاً در بخش خریداری‌های دولت و صادرات، نیاز داریم.