اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به رویدادهای تروریستی امروز در کابل، هلمند و لغمان

ارگ، کابل: امروز کابل، هلمند و لغمان شاهد ادامۀ جنایات تروریستان بود که از اثر این حملات شماری از هم‌وطنان ما شهید و برخی دیگر مجروح شدند.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی با ستایش از اقدامات عاجل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در امر مهار و پیش‌گیری از تلفات بیشتر به‌مردم، با تأکید می‌گوید که تروریستان اکنون نسبت به‌هر زمان دیگر تضعیف شده‌اند و منابع‌شان از سوی قوای مسلح ما، مورد هدف و نابودی قرار گرفته‌است.

رئیس‌جمهور کشور تصریح می‌دارد که روی‌کرد کنونی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقابله با تمام گروه‌های تروریستی، یک روی‌کرد تهاجمی و جدی مبتنی بر نابودی تروریستان است و این گروه‌ها در هرکجا مورد هدف قرارگرفته و سرکوب خواهند شد.

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، به‌روح شهدای رویدادهای متذکره اتحاف دعا نمود و به‌زخمی‌ها از بارگاه ایزد متعال شفای عاجل و کامل استدعا می‌دارد.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0