رئیس جمهور غنی: باید سال ۱۳۹۷ را به سال حشر ملی معارف مبدل کنیم

رئیس جمهور غنی: باید سال ۱۳۹۷ را به سال حشر ملی معارف مبدل کنیم

جلسۀ شورای عالی قوای بشری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه، طرح کلی جامعه مدنی در مورد روند اصلاحات در معارف تحت عنوان نیروی کاری معارف افغانستان(Afghanistan Education Task Force) از سوی نجیبه ایوبی یکتن از اشتراک کنندگان اعضای جامعه مدنی ارائه شد.

وی در مورد ظرفیت نیروی کاری معارف افغانستان که شامل مدیریت مکاتب، آموزش تسریعی، صنوف به سطح جامعه، تعلیمات از راه دور، تعلیم و تربیه آنلاین و همچنان تعلیمات و نظارت می باشد، معلومات داد.

سپس استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، وزرای تحصیلات عالی، زراعت، صحت عامه، امور زنان، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، سرپرست وزارت معارف و معین تعلیمات عمومی، معین وزارت تحصیلات عالی، رئیس احصائیه مرکزی، معین اداره مستقل ارگان های محل و معاون ریاست عمومی ادارۀ امور در رابط به چگونگی همکاری جامعه مدنی با وزارت معارف، هماهنگی در برنامه های نهادهای مدنی با وزارت معارف، مشکلات در برنامه های آنلاین در خصوص عدم دسترسی مکاتب به انترنت، ارتقای سویه معلمین، مودل های سکتور خصوصی و هزینۀ طرح جامعه مدنی به تفصیل صحبت کردند.

در این جلسه شماری از اعضای جامعه مدنی هر یک نجیبه ایوبی، غلام یحیی عباسی، داکتر بشیر، ملنگ ابراهیمی، اخندزاده و مریم رحمانی به سوالات اشتراک کنندگان در رابطه به طرح ارائه شده از سوی جامعه مدنی، به تفصیل پاسخ دادند.

بعداً رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن ابراز امتنان از جامعه مدنی بخاطر طرح متذکره، گفت که حکومت و جامعه مدنی در رابطه به حل مشکلات وزارت معارف و همکاری با این وزارت، باید زبان مشترک پیدا کند.

وی افزود که باید سال ۱۳۹۷ را به سال حشر ملی معارف مبدل کنیم تا از تمام ظرفیت ها و کمک ها برای تقویت و رشد معارف استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور اضافه کرد که اساس همکاری ما با جامعه مدنی در خصوص معارف واضح است، اما نحوۀ همکاری باید مشخص شود. وی افزود که ما ضرورت به یک سروی واضح در بخش معارف داریم تا شمار معلمان، سن و تحصیلات آنان مشخص گردد.

محمد اشرف غنی گفت که جامعه مدنی تجربه های موفق خود را امروز شریک کردند و یک بررسی صورت گیرد و تجربه ها فهرست شوند تا از آن استفاده کنیم.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که ما ضرورت عمیق به بازنگری در نصاب تعلیمی داریم و نصاب ما باید در مطابقت به نیازمندی های عصر حاضر عیار گردد.

وی افزود که ما ارادۀ قوی برای اصلاحات در معارف داریم و باید از فرصت های ایجاد شده در زمینه اصلاحات و بهبود کیفیت معارف کشور استفاده کنیم.

رئیس جمهور گفت که نهادهای مربوطه مشکل انترنت مکاتب را حل کنند، زیرا ظرفیت بخاطر حل مشکل رسانیدن خدمات انترنتی به مکاتب وجود دارد. وی تصریح کرد که به ولایات و ولسوالی های که به دلایل ناامنی از معارف محروم بوده اند، باید توجه صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که بحث در مورد طرح جامعه مدنی، مفید بود و باید وزارت های معارف و تحصیلات عالی با جامعه مدنی به موافقه برسند تا در نشست بعدی بدانیم که در کدام موارد همکاری داشته باشند.