اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در ولایت هلمند

ارگ، کابل: با اندوه فراوان دشمنان خوشی و ترقی مردم افغانستان در سومین روز سال جدید هجری خورشیدی مردم بی گناه ما را در حوزۀ اول شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که مصروف ورزش های محلی و شادمانی سال نو بودند، هدف یک حملۀ تروریستی قرار دادند و شماری از آنان را به خاک و خون کشاندند.

رئیس‌جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حملۀ وحشیانه، با تاکید گفت که تروریستان با انجام این گونه عملکردهای جنایتکارانه، هرگز نمی توانند مانع برگزاری مراسم دینی و مذهبی و تجلیل از مناسبت های فرهنگی و عنعنوی مردم کشور ما شوند.

رئیس‌جمهور کشور مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های شهدا ابراز داشته، به مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال تمنا دارد.#