اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی بالای مسجد نبی اکرم (ص)

ارگ، کابل: تروریستان جنایت‌کار با اعمال غیر اسلامی و انسانی خود یک‌‍بار دیگر دست به جنایت زدند و نمازگزاران را در مقدس‌ترین مکان (مسجد) در شهر هرات هدف قرار دادند.

مردم مسلمان افغانستان در برابر چنین حملات، همواره هم‌صدایی، اتحاد و هم‌دلی خود را نشان داده‌اند و در مقابل چنین اعمال، متحدتر از پیش ایستادگی می‌کنند.

رئیس‌جمهورغنی ضمن محکوم‌نمودن این حملۀ تروریستی، به‌مسؤلین مربوطه در قسمت تأمین امنیت هرچه بهتر اماکن مقدس هدایت لازم داد و برای زخمی‌های این رویداد از بارگاه ایزد متعال استدعای صحتمندی نمود.