شورای عالی اقتصادی، استراتیژی ملی صادرات افغانستان را تصویب کرد

شورای عالی اقتصادی، استراتیژی ملی صادرات افغانستان را تصویب کرد

جلسۀ شورای عالی اقتصادی قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روی استراتیژی ملی صادرات افغانستان، طرح ایجاد دفتر ملی مالیه دهند‌ه‌گان بزرگ و طرح سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی روان‌موتورز، بحث نمود.

دراین جلسه که در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید، در بخش نخست، استراتیژی ملی صادرات که از سوی وزارت صنایع و تجارت ارائه شده بود، مورد بحث مفصل قرار گرفت.

رئیس‌جمهور غنی با اشاره به اهمیت صادرات محصولات افغانستان، در این خصوص گفت که ارقام و مشکلات صادرات باید دقیق و واضح گردد و تغییر در بیلانس، مهم می‌باشد. وی ضمن تأکید بر بررسی چالش‌ها فراراه صادرات، از سکتور خصوصی خواست تا برای صادرات، تحلیل همه‌جانبه را ترتیب نماید.

شورای عالی اقتصادی پس از بحث‌های همه‌جانبه، استراتیژی مذکور را تصویب کرد و تأکید شد که باید روی میکانیزم آن کار بیشتر انجام شود. رئیس‌جمهور غنی افزود که باید میان وزارت‌های مربوطه هماهنگی بیشتر صورت گیرد.

جلسه فیصله کرد که بخاطر تعقیب موضوع متذکره، نشستی را جهت عملی‌شدن میکانیزم مربوطه تحت ریاست رئیس اجرائیه برگزار گردد تا راه‌های اصولی در این زمینه جستجو شود.

طرح صادرات ملی شامل پرورش بخش تولیدی و انعطاف‌پذیری خصوصی برای محصولات با کیفیت، مساعد نمودن زمینۀ کسب و کار و سرمایه‌گذاری، افزایش حمایت در بازارها و تقویت ظرفیت سازمانی و حمایت از دولت و تأمین صلح از طریق رشد اقتصادی می‌باشد.

در بخش دوم، طرح ایجاد دفتر ملی مالیه دهنده‌گان بزرگ که توسط وزارت مالیه به جلسه ارائه شد، مورد بحث همه‌جانبه قرار گرفت و شورای عالی اقتصادی آنرا تصویب کرد.

 شورای عالی اقتصادی در بخش سوم آجندا، طرح سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی روان‌موتورز را که از سوی نمایندۀ کمپنی متذکره ارائه شد، مورد بحث همه‌جانبه قرار داد.

جلسه، پس از بحث‌های همه‌جانبه فیصله کرد که باید تحلیل بیشتر در این مورد انجام شود و طرح باید تعقیب گردد تا پیشنهادات واضح جهت تصمیم‌گیری فراهم شود.

در طرح یادشده، پیرامون جایگزین‌نمودن تولید برتر در کشور به منظور کاهش استفاده از موترهای کهنه، ایجاد زمینۀ اشتغال برای شهروندان، تشویق و توسعۀ سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران دراین خصوص، تسجیل یافته است.

در ادامه، جلسه روی درخواست زمین به‌کمپنی محب‌گروپ به‌خاطر توسعۀ فابریکۀ ساختمانی بحث نمود و فیصله صورت گرفت که اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور بانکداری، جدول واضح  را برای حل موضوع مذکور طی دوهفته نهایی سازد.

سپس، طرح سرمایه‌گذاری در بخش تالک از سوی مسوولین وزارت معادن و پترولیم ارائه شد و فیصله صورت گرفت که وزارت معادن اجازۀ مذاکره در این خصوص را دارد.

شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که وزارت‌های مالیه، معادن و پترولیم و صنایع و تجارت در این زمینه در هماهنگی مشترک کار کنند که چطور محصولات تالک در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس‌جمهورغنی به‌منظور حمایت از تالک، هدایت‌داد که پارک شیخ مصری در ننگرهار به‌ پارک تالک مبدل شود و نیز روی ظرفیت صادرات در این خصوص غور صورت گیرد.