منظوری ۱۲ پروژه مشمول قرارداد پروژۀ تهیه و چاپ ۱۲,۲ میلیون جلد کتاب درسی

منظوری ۱۲ پروژه مشمول قرارداد پروژۀ تهیه و چاپ ۱۲,۲ میلیون جلد کتاب درسی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، ۱۵ مورد تدارکاتی را بررسی نمود که در نتیجه، ۱۲ مورد آن به ارزش بیش از ۸۲۹ میلیون افغانی منظور گردید.

–        درخواست اعطای قرارداد پروژۀ تهیه و چاپ ۱۲,۲ میلیون جلد کتاب درسی به زبان‌های دری و پشتو شامل ۱۲ بخش ضرورت ریاست نشرات وزارت معارف؛

–        درخواست اعطای قرارداد پروژۀ اعمار سرک به‌طول ۴,۹۵ کیلومتر و هموارکاری ساحه به مساحت ۲۸۵ جریب زمین در پارک صنعتی محمدآغه ولایت لوگر مربوط ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت؛

–        درخواست اعطای قرارداد پروژۀ انتقال ۲۰ هزار متریک تُن کود کیمیاوی یوریا از فابریکۀ کود و برق مزار شریف به مراکز و ولسوالی‌های ۳۴ ولایت کشور شامل دو بخش مربوط وزارت زراعت آبیاری و مالداری؛

– درخواست اعطای قرارداد پروژۀ کار دیزاین و نقشۀ اعمار تعمیر جدید موزیم کابل مربوط وزارت شهرسازی و مسکن؛

در همین حال، وزارت معادن و پطرولیم در رابطه به معدن مس شیدایی ولایت هرات به جلسه معلومات ارایه نمود و پس از بحث و مداقه، پیشنهاد و موضوع تدارکاتی آن تایید و تصمیم اتخاذ گردید تا سایر موارد آن، در جلسه کابینه مورد بحث قرار بگیرد.

حین بحث بالای پروژۀ تهیه و چاپ ۱۲,۲ میلیون جلد کتاب درسی، رئیس‌جمهور کشور یکبار دیگر بر حمایت از سکتور خصوصی تاکید ورزید و فیصله شد تا این پروژه بالای تمام شرکت‌های داوطلب با در نظرداشت ظرفیت تولیدی آنان، به صورت عادلانه به شکل قرارداد چارچوبی توزیع گردد.

در این جلسه، گزارش تحقق هدایات فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون اعطای قرارداد پروژۀ اعمار قسمت اول سرک دوشی الی بامیان به طول ۲۳,۷ کیلومتر و درخواست پیشنهاد پیرامون پروژۀ ایجاد و تجهیزات لابراتوارهای ساختمانی افغانستان (ANCL) مربوط وزارت فواید عامه نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

همچنان به این وزارت وظیفه سپرده شد تا ارزیابی همه‌جانبه را از روند پروژه‌های که با مشکلات مواجه اند، انجام داده و گزارش مفصل آن‌را با مقام عالی ریاست‌جمهوری شریک نماید.

ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست‌جمهوری، گزارش بازدید از محبس پلچرخی و پیشنهادات مشخص را در رابطه به بهبود وضعیت این زندان ارایه نمود که تمامی پیشنهادات این ریاست از سوی کمیسیون منظور گردید.

در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، دیدبان شفافیت افغانستان، نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان ( سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.