منظوری ۱۸ مورد تدارکاتی به شمول سه پروژه اعمار سرک در ولایات...

تاریخ نشر: ۲۱ - حمل - ۱۳۹۸

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه، ۲۰ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۱۸ مورد آن به ارزش بیش از  ۷.۵ میلیارد...