رئیس جمهور غنی مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنه گی را تهداب گذاری کرد

رئیس جمهور غنی مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنه گی را تهداب گذاری کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رسید.

رئیس جمهور غنی پس از مواصلت به شهر میمنه، در حضورداشت مسئولین و بزرگان آن ولایت، سنگ تهداب مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنه‌گی را گذاشت.

رئیس جمهور هنگام تهداب گذاری مجتمع متذکره گفت: جای افتخار است که سنگ تهداب این مجتمع فرهنگی را می گذارم. وی افزود که غلام محمد میمنه گی در کنار استاد برشنا تهداب نقاشی عصری افغانستان را گذاشت.

رئیس جمهور کشور از زحمات و تعهد شاروال میمنه و والی فاریاب تشکر کرده گفت که تمام جوانان ما باید این چنین روحیه وطندوستی داشته باشند و میمنه باید تاریخ درخشان خود را فراموش نکند.

قابل یادآوری است که مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنه گی با هزینه در حدود دومیلیون دالر در مساحت ۲۵۰۰ متر مربع به سبک معماری تیموری در مدت دو سال اعمار می گردد.