منظوری ۱۹ مورد تدارکاتی به شمول پروژۀ اعمار و بازسازی کانال ارچی ولایت کندز

منظوری ۱۹ مورد تدارکاتی به شمول پروژۀ اعمار و بازسازی کانال ارچی ولایت کندز

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید.

در این نشست ۱۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۷۶ میلیارد افغانی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه تمامی موارد آن پس از بحث و بررسی، از سوی این کمیسیون منظور گردید.

در نخست، الهام‌عمر هوتکی رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی، گزارش تحقق حکم شماره ۱۲۹ مقام عالی ریاست‌جمهوری پیرامون پاسخ‌دهی نهادهای حکومتی به ملت را که از سوی این اداره عملی گردیده بود، به جلسه ارایه نمود.

پس از آن طبق اجندا، درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ اعمار و بازسازی کانال ارچی ولایت کندز مربوط وزارت انرژی و آب و درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ چارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر مربوط وزارت شهرسازی و اراضی به بحث گرفته شد و از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

علاوه بر آن، درخواست منظوری اعطای قرارداد یک قلم برنج باریک پلوی وطنی باکیفیت ضرورت قطعات و جزوتام‌های قول اردوهای ساحوی قوای سرحدی و نظم عامه وزارت دفاع ملی و درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ تدارک ۱۰۶ قلم ادویۀ طبی مورد نیاز ریاست عمومی خدمات صحیه پولیس وزارت امور داخله، مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

از سوی هم، دو درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ تدارک ۲ نوع تیل (دیزل و پترول) و اعطای قرارداد پروژۀ تدارک ۱۳ قلم وسایل و تجهیزات مخابروی ضرورت ریاست‌های تخنیک و ترانسپورت و تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست عمومی دفترمقام عالی ریاست‌جمهوری و درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پترول برای وسایط ادارۀ مستقل ارگان‌های محل نیز از سوی این کمیسیون منظور گردید.

به همین ترتیب، درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با افزایش قیمت) با سازمان یونسکو جهت همکاری تخنیکی برای حفاظت و مستندات ساحۀ باستانی مس عینک ولایت لوگر مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ، درخواست منظوری تعدیل قرارداد، (تمدید میعاد با افزایش قیمت) پروژۀ تهیه و تدارک روغنیات مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام و درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژۀ بازسازی، ساختمان و اسفالت سرک‌های داخل شهر فراه به‌طول ۱۲.۱۷ کیلومتر مربوط وزارت ترانسپورت نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد تایید قرار گرفت.

ادارۀ تدارکات ملی گزارش درخواست منظوری تفاهم‌نامه پنج جانبه به‌منظور تهیه و تدارک گوشت مرغ زراعتی وطنی، برنج وطنی، لبنیات و سیب وطنی ضرورت وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله برای سال ۱۳۹۸ میان ادارۀ تدارکات ملی، وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی، زراعت، آبیاری و مالداری و اتحادیۀ مرغداران افغانستان را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمود که پس از بحث و مداقه منظور گردید و رئیس‌جمهور غنی از تلاش‌های تمامی نمایندگان این نهادها، ابراز امتنان نمود.

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات یادداشت پیرامون تعیین سرنوشت پروژۀ خریداری ۶۵۰ پایه دستگاه اخذ بایومتریک با تجهیزات ملحقه آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمود که پس از بررسی‌ها منظور گردید.

وزارت انرژی و آب، دو درخواست هدایت پیرامون گزارش ارزیابی پروژۀ تولید پایپ‌های پلاستیکی و فلزی را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمود که این پیشنهادات از سوی کمیسیون منظور گردید.

تحقق فیصلۀ کمیسیون تدارکات ملی پیرامون درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ خدمات مشورتی و مطالعات تحلیلی سیستم برق و سکتور انرژی تحت برنامۀ سرمایه‌گذاری بهبود و تاُمین انرژی مربوط دافغانستان برشنا شرکت نیز از سوی کمیسیون منظور گردید.

وزارت امور داخله درخواست هدایت در مورد تفاوت قیمت سکتور تصدی صناعتی و داوطلبان خصوصی در مورد یک قلم نان خشک ضرورت آپارات مرکزی و قوماندانی ساحوی ۱۰۱ را به کمیسیون تدارکات ملی پیشکش نمود که مورد تاُیید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وزارت دفاع ملی درخواست منظوری تصحیح قیمت بخش‌های پنجم، ششم، هفتم و مقدار حد اکثر و حد اقل بخش‌های اول و دوم قرارداد تهیه و تدارک (۱۷) قلم مواد اعاشوی (حبوبات) ضرورت قطعات جزوتام‌های این وزارت را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمود که از سوی کمیسیون منظور شد.

دو درخواست وزارت ترانسپورت در رابطه به تصحیح میعاد قرارداد پروژۀ اعمار سرک ولسوالی خواجه بهاوالدین الی ینگی قلعه تخار به طول ۲۸.۶ کیلومتر (ماورای کوکچه) قسمت سوم ولایت تخار منظور و به این وزارت هدایت داده شد تا دلایل واضح در زمینۀ تعدیل میعاد را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نماید و نیز درخواست منظوری فسخ قرارداد پروژۀ اعمار قسمت سوم سرک شورابک – سپین بولدک ولایت قندهار مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.