جلسه فوق العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور غنی برگزار گردید

جلسه فوق العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور غنی برگزار گردید

جلسۀ فوق‌العاده کابینه به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهار چنار ارگ دایر گردید.

ابتدا، رئیس‌جمهور غنی از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، مسئولین شاروالی کابل و سایر نهادهای ذیربط به‌خاطر کمک‌رسانی به متضررین حوادث طبیعی اخیر به‌خصوص جاری‌شدن سیلاب‌ها در مرکز و ولایات؛ سپاسگذاری نمود و نهادهای مربوطه را موظف نمود تا به‌منظور مدیریت سیلاب‌ها، در پاک‌کاری بستر دریای کابل هرچه  عاجل اقدام نمایند.

طبق اجندا، محمدعمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، گزارش اجراآت انجام‌شده در خصوص برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و آمادگی‌های بعدی کمیسیون را با درنظرداشت تقسیم اوقات منظم به‌خصوص در روزهای تدویر لویه جرگه مشورتی صلح، به جلسه ارایه کرد.

متعاقباً، معاونین کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح در مورد چگونگی انتخابات اعضای شرکت‌کننده در این لویه جرگه توسط شورای‌های ولایتی و نظارت از سوی والیان ولایات، سهمیه‌بندی اعضای اشتراک‌کننده با در‌نظرداشت کتگوری‌های مختلف جامعه، سقف عمومی اعضای اشتراک‌کننده و فیصدی مشارکت زنان، بودجۀ انتخابات و سایر موارد مرتبط، به اعضای کابینه معلومات دادند و چالش‌های فرا راه پروسه را مشخص و فیصله‌های کمیسیون را جهت حل چالش‌ها به جلسه ارایه نمودند.

اعضای کابینه ضمن قدردانی از کارکردهای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی، نظریات و پیشنهادات خویش را در رابطه به تدویر هرچه بهتر لویه جرگه مشورتی صلح، با توجه به نقش ارزنده لویه جرگه‌ها در تصمیم‌گیری های مسایل مهم و ملی، جایگاه جرگه‌ها در عنعنات کشور ارایه کردند و با اشاره به صلاحیت‌های کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، نهادهای دولتی را موظف نموند تا با کمیسیون متذکره در جهت تدویر هرچه بهتر لویه جرگه مشورتی صلح همکاری همه جانبه نموده، همچنان با استفاده از این فرصت، با اعضای اشتراک‌کننده غرض رسیدگی به مشکل محلات شان به شکل زون وار دیدار نمایند.

سپس، شاروال کابل و معین مالی و اداری دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، گزارش چگونگی اجراآت، پلان‌ها و اقدامات بعدی در رابطه به مدیریت سیلاب‌های اخیر در کشور به‌خصوص در شهر کابل را به جلسه مطرح نموده، گفتند که بارندگی‌های سنگین در چند روز گذشته، خسارات مالی و جانی را به شهروندان کابل و ولایات به بار آورده است که تلاش‌ها به‌منظور جلوگیری از نفوذ آب و تهدیدهای احتمالی آینده انجام شده و کمک‌های اولیه نیز برای سیلاب‌زدگان صورت گرفته است. آنان جهت رسیدگی و جلوگیری از همچو حوادث، پیشنهادهای کوتاه مدت و دراز مدت را به جلسه ارایه نمودند.

جلسۀ کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، نهادهای ذیربط را موظف نمود تا میکانیزم واضح جهت جلوگیری و مدیریت سیلاب‌ها در مرکز و ولایات و طرح مدیریت آب‌های سطحی را ترتیب نمایند و شاروالی کابل هرچه عاجل در جهت رسیدگی و تهیۀ محل بود و باش موقت برای آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر شهر کابل اقدام نماید و در هماهنگی با ادارات مربوطه طبق تذکر جلسه در آینده اقدامات بنیادی را روی‌دست گیرد. همچنان مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در زمینۀ نوآوری، طرح همه‌جانبه را جهت جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌ها با درنظر‌داشت تجارب کشورهای منطقه ترتیب کرده و به شورای عالی اراضی و آب ارایه نماید.