رئیس جمهور غنی: می‌خواهم چراگاه های کشور را برای ۲۰ نسل آینده حفاظت نمایم

رئیس جمهور غنی: می‌خواهم چراگاه های کشور را برای ۲۰ نسل آینده حفاظت نمایم

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز بانمایندگان کوچی ها در لویه جرگه مشورتی صلح دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا مولوی ذبیح الله خاکساری صحبت کرد و تلاش های همه جانبه رئیس جمهور را در زمینه های زیربنایی و اقتصادی ستایش نمود.

موصوف  پیشنهادات خویش را در  زمینه سهم کوچی ها در حکومت داری محلی، احیای چراگاه ها، دادن سهمیه حج برای کوچیان، اعمار مکاتب  دارای لیلیه برای شاگردان کوچی، سهم کوچی ها در پروسه ملی صلح، با رئیس‌جمهور شریک ساخت.

رئیس جمهور غنی از اشتراک نمایندگان عزتمند کوچی ها در لویه جرگه مشورتی صلح قدردانی کرد و گفت که در این جرگه حضور شما مهم بود.

رئیس جمهور خطاب به نمایندگان کوچی ها گفت که باید در اطراف و اکناف شهرها و ولسوالی ها، صدای شما واضح باشد. وی به اداره مستقل ارگان های محلی هدایت داد که در حکومت داری محلی برای کوچی ها سهم بدهد.

رئیس جمهور با تاکید گفت که حفظ و مراقبت از چراگاه ها اصل اساسی است و من می‌خواهم چراگاه های کشور را برای ۲۰ نسل آینده حفاظت نمایم. وی گفت که  وزارت های زراعت و شهرسازی باید در بخش حفاظت از چراگاه ها مشترکاً کار نمایند.

رئیس جمهور کشور در اخیر صحبت هایش گفت که مالداری باید عصری شود و شما باید با طرح های واضح در این خصوص بیایید تا در این بخش باهم مشترکاً کار نماییم. هم چنان کوچی ها باید در کنار مالداری، در زراعت روی آورند.#