رئیس جمهور غنی نماینده خاص ایران در امور افغانستان را به حضور پذیرفت

رئیس جمهور غنی نماینده خاص ایران در امور افغانستان را به حضور پذیرفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز محمد ابراهیم طاهریان نماینده خاص جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان را به حضور پذیرفت.
در این دیدار هردو جانب در رابطه به گسترش هرچه بیشتر روابط دوجانبه، سند جامع همکاری ها میان دو کشور که روی آن کار جریان دارد، مسائل اقتصادی، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مسائل امنیتی بحث و تبادل نظر کردند.