رئیس جمهور غنی مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبرخان را به خلیل صدیق، تفویض نمود

رئیس جمهور غنی مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبرخان را به خلیل صدیق، تفویض نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر تقدیر و ستایش از خدمات و تلاش های خلیل صدیق رئیس پیشین دافغانستان بانک، مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبرخان را طی مراسمی به وی تفویض کرد.

در این مراسم که ظهر امروز در قصر دلگشای ارگ برگزار شد، فرمان رئیس جمهور کشور در این خصوص توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، قرائت گردید.

رئیس جمهور غنی پس از تفویض مدال مذکور، از تلاش های خلیل صدیق در عرصه انکشاف و رشد سکتور بانکداری و اینکه وظایف اش را با کمال صداقت انجام داد، تشکر کرد.

در مقابل خلیل صدیق رئیس پیشین دافغانستان بانک از حمایت های رئیس جمهور بخاطر رشد عرصۀ بانکداری در کشور و همچنان تفویض مدال به وی ابراز امتنان نمود.#