اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به اعلان نتایج امتحان کانکور

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان موفقیت تمام اشتراک کنندگان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۸، به خصوص آن‌عده از شاگردانی که با کسب نمرات عالی به پوهنتون‌ها راه یافته اند، را تبریک عرض نمود و برای آنان در امور کسب تحصیل آرزوی موفقیت نمود.

رئیس‌جمهور کشور گفت: ارائه خدمات تعلیمی و تحصیلی با کیفیت به صورت عادلانه و مساویانه در سراسر کشور از اولویت‌های حکومت می‌باشد و در این راستا اقدامات بنیادی انجام شده است، خواست من از محصلین عزیز این است تا از فرصت‌های ایجاد شده برای کسب تحصیل با جدیت استفاده نمایند.

رئیس‌جمهور غنی همچنان از تلاش‌های وزارت تحصیلات عالی و ادارۀ ملی امتحانات بخاطر برگزاری موفقانه و شفاف امتحان کانکور، قدردانی نمود و افزود که حکومت مشترکاً با سکتور خصوصی کار می‌نماید تا برای آن‌عده از اشتراک کنندگان امتحان متذکره که به پوهنتون‌ها راه نیافته اند، فرصت‌های شغلی و تحصیلی مساعد گردد.#