رئیس‌ جمهور غنی با هموطنان اهل هنود و سیک دیدار و عید مبارکی کرد

رئیس‌ جمهور غنی با هموطنان اهل هنود و سیک دیدار و عید مبارکی کرد

محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز با هم‌وطنان اهل هنود و سیک دیدار و مصافحه نمود و عید سعید قربان را به آنها تبریک گفت.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی خطاب به هموطنان اهل هنود، گفت که دیگر شما اقلیت نیستید و حقوق تان در مطابقت به قانون اساسی با سایر شهروندان کشور یکسان است.

رئیس جمهور افزود که هموطنان اهل هنود و سیک در طول تاریخ نقش بسیار مهم اقتصادی و سیاسی داشته اند.

همچنان رئیس ‌جمهور محمد‌ اشرف غنی طی دیدارهای جداگانه، با کارمندان ریاست تنظیف شاروالی کابل، اطفائیه، آبرسانی، برشنا شرکت، ریاست عمومی ترافیک و کارمندان بخش تخنیک تلویزیون ملی افغانستان مصافحه و عید مبارکی کرد و کودکان را مورد نوازش قرارداده و عید را به آنان نیز تبریک گفت.