رئیس جمهور غنی با اعضای تیم ملی ترانۀ معارف دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با اعضای تیم ملی ترانۀ معارف دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با تیم ملی ترانۀ وزارت معارف دیدار کرد و ضمن تبریکی عید سعید اضحی، آنان را مورد تفقد و نوازش قرار داد.

در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا مرجان متین معین نصاب تعلیمی وزارت معارف در مورد برگزاری جشنوارۀ ترانه معارف معلومات داده، گفت که ۸۰۰ پسر و دختر از تمام ولایات کشور به کابل دعوت شده بودند و در جریان سه روز رقابت، تیم ملی ترانۀ معارف از میان آنان برگزیده شد.

وی افزود که این تیم پیام همدلی و آزادی را به همه رساندند و تنوع فرهنگی افغانستان را به نمایش گذاشتند.

بعداً استاد وحید قاسمی رئیس ادارۀ موسیقی رادیو تلویزیون ملی صحبت کرد و از همکاری والدین بخاطر فرستادن فرزندان شان به کابل، تشکر نموده گفت که محتوای ترانه های را که این تیم اجرا کرد، میهن دوستی، آزادی، فرهنگ و تعلیم و تربیه بوده است.

متعاقباً رئیس جمهور غنی صحبت نمود و ضمن تبریکی عید سعید اضحی به اعضای تیم ملی ترانۀ وزارت معارف گفت: شما بهترین های افغانستان و با استعدادترین افغان ها  هستید که صدای دلنواز را به مردم هدیه می دهید.

وی افزود: شما به افغانستان پیام آزادی، استقلال، همدلی و عزت بیرق سه رنگ کشور را می آورید و از افغانستان واحد که خانه مشترک ماست، نمایندگی می کنید.

رئیس جمهور خطاب به کودکان مذکور گفت که ارگ از شما و مردم افغانستان است و با آمدن تان به ارگ افتخار بخشیدید.  وی به استاد وحید قاسمی هدایت داد که یک سلسله ترانه های این اطفال را ثبت نماید تا در محافل مختلف نشر شود و تیم ترانۀ معارف از بودجه وزارت معارف و ریاست عمومی ادارۀ امور تمویل گردد تا به صورت دوامدار تقویت یابد.

رئیس جمهور غنی همچنان هدایت داد که سرود ملی کشور توسط تیم ملی ترانۀ معارف ثبت گردد، تا در تمام محافل و برنامه های مختلف ارگ نشر شود.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش خطاب به اعضای تیم ملی ترانۀ معارف گفت که تعهد من و سایر مسئولین حکومت این است که افغانستان را برای شما آرام و مصئون بسازیم.

در این دیدار، تیم ملی ترانۀ وزارت معارف دو ترانۀ میهنی را به نام های “درفش سرزمین ما بلند باد” و “مورې مورې” اجرا کردند که مورد توجه رئیس جمهور کشور قرار گرفت.#