جلسۀ امنیتی به منظور بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور برگزار شد

جلسۀ امنیتی به منظور بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور برگزار شد

جلسۀ به منظور بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور به ویژه امنیت انتخابات ریاست جمهوری، شام امروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، مسئولینسکتور امنیتی و دفاعی کشور، گزارش شان را در مورد تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، اقدامات و تدابیر بخاطر دفع حملات دشمن و تشدید عملیات ها در برابر آنان، ارائه کردند.

همچنان مسئولین متذکره، از جریان سفر شان به ولایت بغلان که به منظور دفع تهدیدات دشمن و تامین امنیت به آن ولایت صورت گرفته بود، گزارش دادند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارشات متذکره، بخاطر تامین امنیت بهتر روند انتخابات ریاست جمهوری و دفع تهدیدات دشمن به مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی، هدایات لازم داد.#