طرح‌ سرمایه‌گذاری استخراج و پروسس سنگ مرمر و گرانیت و نیز طرح صنعت سنگ مرمر، مورد تأیید قرار گرفت

طرح‌ سرمایه‌گذاری استخراج و پروسس سنگ مرمر و گرانیت و نیز طرح صنعت سنگ مرمر، مورد تأیید قرار گرفت

جلسۀ شورای عالی اقتصادی عصر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، روی طرح ایجاد بنادر خشکه بحث نموده، همچنان طرح سرمایه‌گذاری استخراج و پروسس سنگ مرر و گرانیت و طرح صنعت سنگ مرمر در افغانستان را تأیید نمود.

ابتدا، طرح ایجاد بنادر خشکه در افغانستان از سوی مسوولین وزارت مالیه به جلسه مطرح گردید. رئیس جمهورغنی دراین خصوص گفت که محدویت‌ها، فرصت‌ها و معیارها دراین زمینه باید واضح گردد.

وی هدایت‌داد تا وزارت‌های مالیه و ترانسپورت زیر نظر داکتر همایون قیومی مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور زیربناها در هماهنگی با سکتور خصوصی و دولتی روی طرح مشخص کار کنند.

رئیس‌جمهورغنی گفت که برای ایجاد تأسیسات باید یک کمیته تشکیل گردد تا چگونگی ایجاد تأسیسات استندرد را نظارت نماید و هدف از اعمار بنادر خشکه، ایجاد سهولت برای واردات و صادرات می‎باشد. وی افزود: کمپنی‌های که قرار است دراین زمینه کار کنند، باید ظرفیت لازم را داشته باشند.

براساس طرح متذکره، بنادر خشکه شامل ساحۀ پارکینگ، تسهیلات ذخیره، گدام، تخلیه بارگیری، بسته‌بندی، خدمات طی مراحل گمرکی، حمل و نقل، سردخانه‌ها، انتقال کالاها و خدمات مالیاتی خواهند بود.

در بخش دوم، گزارش مشترک وزارت معادن و وزارت تجارت در همکاری با اتاق معادن و صنایع در مورد صنعت سنگ مرمر افغانستان به جلسه ارائه‌ شد.

پس از بحث‌های همه‌جانبه طرح مذکور تأیید گردید و فیصله‌شد که معیارهای تخنیکی واضح باید عملی شوند و شرکت‌های که استندرد را رعایت می‌کنند، تعرفه گمرکی بالای‌شان کاهش یابد.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت که حکومت از سرمایه‌گذاری‌ها استقبال می‌کند و باید نوع سرمایه‌گذاری‌ها و موثریت آن مشخص گردد.

براساس تخمین ابتدایی، ارزش ذخایر مرمر افغانستان بالاتر از ۱۵۰میلیارد دالر میباشد که حدود ۲۵ شرکت استخراج و ۱۰۸شرکت در پروسس آن در داخل کشور فعالیت دارند.

در ادامه، روی طرح شرکت پروسس سنگ نیچرل برای سرمایه‌گذاری استخراج و پروسس سنگ مرر و گرانیت به گونۀ مفصل بحث گردید و فیصله شد که قرارداد به کمپنی مذکور داده شود.

جلسه فیصله کرد که وزارت مالیه فیصدی را برای معافیت گمرکی دراین خصوص درنظر گیرد و در قسمت برق صنعتی، دافغانستان برشنا شرکت زمینه سازی کند. قرار است کمپنی نیچرل، ۱۵ میلیون دالر دراین خصوص سرمایه‌گذاری نماید.