جلسۀ شورای امنیت ملی، آتش بس را با طالبان افغان برای ۱۰ روز دیگر تمدید نمود

جلسۀ شورای امنیت ملی، آتش بس را با طالبان افغان برای ۱۰ روز دیگر تمدید نمود

جلسۀ شورای امنیت ملی عصر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، پس از بحث های همه جانبه، آتش بس را با طالبان افغان برای ۱۰ روز دیگر تمدید کرد.

ابتدا، شورای امنیت ملی، ضمن اتحاف دعا به روح همه شهدا به ویژه شهدای حادثۀ تروریستی امروز در شهر جلال آباد، آنرا حمله به صلح و مردم افغانستان دانست. جلسه از فضای آرامش آتش بس سه روزه و حضور طالبان افغان در کنار نیروهای دولتی و مردم برای تجلیل از عید، استقبال نمود.

رئیس جمهور کشور از اقشار مختلف مردم در سراسر کشور و نیز شرکایی بین المللی بخاطر حمایت و پشتیبانی شان از آتش بس حکومت با طالبان افغان، قدردانی کرد و تصریح داشت که سه روز آتش بس نشان داد که ملت افغانستان تشنه و خواهان صلح می باشد.

دراین جلسه، در مورد مسایل امنیتی ولایات کشور بحث های مفصل صورت گرفت و تأکید شد که تدابیر امنیتی در همه ولایات وجود دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی آماده اند تا در برابر هرنوع تعرض، از وطن دفاع نمایند.

رئیس جمهور غنی تصریح داشت که طی روزهای آینده به منظور مشورۀ بیشتر در مورد آتش بس، با اقشار مختلف به شمول علما، شخصیت های ملی و سیاسی، نخبه گان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانه ها، زنان و جوانان دیدار و نشست های مشورتی خواهد داشت.