اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا

ارگ، کابل: حکومت افغانستان حملۀ تروریستی در نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا را محکوم می‌کند و تروریزم را تهدید مشترک برای بشریت، منطقه و جهان می‌داند.

رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان، به دولت و مردم بریتانیا به‌خاطر وقوع این رویداد تروریستی که در آن شماری از شهروندان آن کشور کشته و مجروح گردیدند، ابراز تسلیت و همدردی می‌نماید.

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان تصریح می‌دارد که مبارزه با تروریزم، عزم و ارادۀ جهانی می‌خواهد و باید منابع و لانه‌های تروریستان در هرکجای که باشد، نابود گردد. وی می‌افزاید که افغانستان در خط نخست مبارزه با تروریزم قرار داشته و تا نابودی آن به‌گونۀ مشترک مبارزه خواهد کرد.

حکومت افغانستان انتظار دارد، همۀ کشورها با توجه به خطر مشترک تروریزم که متوجه همۀ کشورها می‌باشد و هر روز از مردمان جهان قربانی می‌گیرد، مبارزۀ جدی نمایند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0